Danh sách Học bổng Du học Úc năm 2017

Danh sách Học bổng Du học Úc năm 2017

Bây giờ mỗi bạn học sinh đã có cho mình những kế hoạch chuẩn bị du học và tìm kiếm học bổng du học Úc năm 2017. Vậy đâu là học bổng phù hợp dành cho bạn?

Nam Phong gửi đến bạn danh sách học bổng mới nhất của các trường Đại học uy tín hàng đầu tại Úc. Bên cạnh đó, các bạn còn nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia tư vấn Nam Phong nhằm giúp các bạn đạt được học bổng phù hợp với bản thân cũng như thực hiện được giấc mơ du học của mình.

Trường Bang Giá trị học bổng Bậc học Chuyên ngành
Charles Sturt University (melbourne/Sydney/Brisbane) NSW $2,000 – $4,000 Cử nhân/Thạc Sỹ Accounting, Profesional Accounting, IT, Business, MBA, Commerce
Le Cordon Bleu NSW 30,000 AUD chia cho 3 năm Cử nhân Business (Food Entrepreneurship, International Hotel Management, International Restaurant Management, Convention & Event Management, Tourism Management)
Macquarie University NSW $10,000 Cử nhân/ Thạc sỹ All
Macquarie University NSW $5,000 Cử nhân/ Thạc Sỹ All
Macquarie University NSW $10,000 Cử nhân/ Thạc SỸ  Policy, Engineering and Business.
Macquarie University NSW $5,000 Cử nhân/ Thạc SỸ Engineering, Environment, Human Science, Media, Linguistics, and Education
Macquarie University NSW 50% học phí 15 tuần khóa TA ELC Tiếng anh Tiếng anh
Macquarie University NSW $5,000 – $20,000 – $100% Cử nhân Bachelor of Engineering (Honours)
Macquarie University NSW 15% OF THE FULL TUITION FEES +  10 WEEKS OF THE ENGLISH LANGUAGE PROGRAM TUITION FEES Tiến Sỹ  Các chuyên ngành
Macquarie University NSW $15,000 Cử nhân/ Thạc Sỹ Health and Medical Sciences
Macquarie University NSW 50% Cử nhân/ Thạc Sỹ Business, Commerce, Economics, Finance, Statistics
Computing, Engineering and Technology
Education
Humanities
International Relations
Law
Management (including MBA)
Medical, Health, Speech and Hearing and Chiropractic Studies
Policing, Intelligence and Counter Terrorism
Psychology and Linguistics
Sciences (including Environmental Sciences and Museum Studies)
Society, Culture, Media and Philosophy
Macquarie University NSW 50% học phí Sau Đại học All
Macquarie University NSW 5,000 AUD Sau Đại học Engineering, Environment, Human Science, Media, Linguistics, and Education
Macquarie University NSW 50% học phí khóa tiếng Anh 15 tuần Sau Đại học ELC programs
University of Newcastle NSW $7,500 Cử nhân Health and Medicine
University of New South Wales NSW 6000 AUD cho 1 năm Cử nhân
University of New South Wales NSW 5,000 AUD cho toàn bộ khoá học Thạc Sỹ Art & Design
University of New South Wales NSW 2,000 AUD/năm Cử nhân Business
University of Technology, Sydney NSW $5,000 Cử nhân Business (Honour) program
University of Technology, Sydney NSW 50% Cử nhân Science
University of Technology, Sydney NSW 50% học phí 4 năm Cử nhân All
University of Sydney NSW $5,000/năm/4 năm Cử nhân Business
Univesity of Western Sydney NSW 50% Cử nhân All (except Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery).
Univesity of Western Sydney NSW 20%- 25%- 30% Cử nhân All (except Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery).
University of Wollongong NSW 25% / 4 năm Cử nhân
Charles Sturt University (melbourne/Sydney/Brisbane) NSW $2,000 – $4,000 Cử nhân/Thạc Sỹ Accounting, Profesional Accounting, IT, Business, MBA, Commerce
La Trobe University Sydney Campus NSW 20% Sau Đại học Master of Professional Accounting
Macquarie University NSW $15,000 Cử nhân/ Thạc Sỹ Health and Medical Sciences
Macquarie University NSW 50% Cử nhân/ Thạc Sỹ Business, Commerce, Economics, Finance, Statistics
Computing, Engineering and Technology
Education
Humanities
International Relations
Law
Management (including MBA)
Medical, Health, Speech and Hearing and Chiropractic Studies
Policing, Intelligence and Counter Terrorism
Psychology and Linguistics
Sciences (including Environmental Sciences and Museum Studies)
Society, Culture, Media and Philosophy
Macquarie University NSW $10,000 Cử nhân/ Thạc sỹ All
Macquarie University NSW $5,000 Cử nhân/ Thạc SỸ Engineering, Environment, Human Science, Media, Linguistics, and Education
Macquarie University NSW $5,000 Cử nhân/ Thạc Sỹ All
Macquarie University NSW $10,000 Cử nhân/ Thạc SỸ  Policy, Engineering and Business.
Macquarie University NSW $5,000 Cử nhân/ Thạc SỸ All
University of Newcastle NSW Học phí 1 năm Thạc Sỹ/ Tiến sỹ Creative Industries
University of New England NSW 10,000 AUD Law
University of New South Wales NSW 5,000 AUD cho toàn bộ khoá học Master Art & Design
University of New South Wales NSW $5,000 / semester Thạc sỹ Master of Engineering Management,
Master of Environmental Engineering Management,
University of Technology, Sydney NSW $5,000 / semester Thạc sỹ Master of Business Administration (MBA)
University of Technology, Sydney NSW $2,000/ 1st semester Thạc sỹ Science postgraduate coursework degrees
University of Technology, Sydney NSW
University of Sydney NSW 50% Thạc sỹ Quarter intake programs (January, April, June, September)
Master of Accountancy
Master of Business AdministrationAutumn and Spring intake programs (February, July)
Master of Convergent Media
Master of Engineering
Master of Information and Communications Technology
Master of Information and Communications Technology (Advanced)
Master of Teaching (Birth – 5/Birth – 12 Years)
Master of Interpreting and Translation
Master of Public Health
Master of Health Science
Master of Planning
Master of Social Science
Univesity of Western Sydney NSW
University of Wollongong NSW Thạc Sỹ Master of Applied Finance (single or double specialisation)
Master of Business (single or double specialisation)
Master of Business Administration
Master of Business Administration Advanced
Master of Science (Supply Chain Management &/or Project Management)
University of Wollongong NSW 25% Thạc Sỹ Các chương trình Masters của trường Sydney Business School
James Cook University Brisbane QLD 8,900 AUD Cử nhân Molecular and Cell Biology
Griffith University QLD 1,000 AUD Cử nhân Bachelor of Engineering (Honours) with a major in Civil Engineering (1546); Bachelor of Engineering (Honours)/ Bachelor of Environmental Science with a major in Civil Engineering (1554); Bachelor of Engineering (Honours)/ Bachelor of Business with a major in Civil Engineering (1556); Bachelor of Engineering (Honours)/ Bachelor of Science with a major in Civil Engineering (1560); Bachelor of Engineering (Honours)/ Bachelor of Information Technology with a major in Civil Engineering (1558)
Griffith University QLD 5,000 AUD Cử nhân Bachelor of Business with Honours
Griffith University QLD 10,000 AUD Cử nhân Bachelor of Medical Science, Bachelor of Oral Health in Dental Science, Bachelor of Oral Health in Dental Technology, Bachelor of Exercise Science, Bachelor of Nutrition and Dietetics, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Science Advanced with Honours
Griffith University QLD 5,000 AUD Cử nhân Honours Program within the Science or Health group at Griffith University’s Gold Coast campus with a Supervisor who is a member of the Institute for Glycomics
Griffith University QLD 6,000 AUD Sau Đại học All
Griffith University QLD 3,000 AUD – 6,000 AUD Sau Đại học All
Griffith University QLD 1,000 AUD Sau Đại học All
Queensland University of Technology QLD 25% học phí Sau Đại học Master of Business
Queensland University of Technology QLD 25% học phí Sau Đại học Science and Engineering
Queensland University of Technology QLD Một trong các giá trị:
25%, 50%, 100%
500 AUD (GMAT >600), 1000 AUD (GMAT>700)
Sau Đại học Business
University of Queensland QLD 3000 – 10000 AUD Đại học và Sau Đại học Science
University of Queensland QLD 100% học phí cho 3 năm học, 20,000 AUD sinh hoạt phí, tiền vé máy bay một chiều, 500 AUD off sách giáo khoa Cử nhân Economics
University of Queensland QLD 50% học phí toàn bộ khoá học Cử nhân Engineering, IT
University of Queensland QLD 3500 AUD cho 1 năm Cử nhân School of Geography, Planning and Environmental Management or the School of Architecture
University of Queensland QLD 6000 AUD cho 1 năm Cử nhân Agriculture, Equine Science, Veterinary Technology, Wildlife Science, Science (Animal and Veterinary Biosciences or Soil and Plant Biosciences majors) or Agribusiness (including Agribusiness dual programs)
University of Queensland QLD 5000 AUD Cử nhân IT
University of Queensland QLD 6,000 AUD – 60,000 AUD Cử nhân all
University of Queensland QLD 30,800 AUD cho năm cuối đại học Cử nhân  Bachelor of Commerce (Honours) program
University of Queensland QLD * Một suất toàn phần  $52,500
* Một suất 50% – $26,500
* Một suất $5,000
Sau Đại học Energy Studies
University of Queensland QLD 3000 AUD – 10000 AUD Sau Đại học Falcuty of Science
University of Queensland QLD 100% học phí của 3 kỳ học Sau Đại học Master of Laws (LLM) or Master of International Commercial Law program.
University of Queensland QLD 100% học phí cho 1 năm học Sau Đại học Business
University of Queensland QLD 50% học phí cho khoá học tối đa 2 năm Sau Đại học All
University of Queensland QLD 50% Tution Fee Sau Đại học Master of Architecture
University of Queensland QLD 26,288 AUD /năm Sau Đại học All
Deakin University VIC 50% – 100% học phí cho toàn bộ khoá học Cử nhân Tất cả
Deakin University VIC 25% học phí cho toàn bộ khoá học Cử nhân Tất cả
Deakin University VIC 100% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học Law
Deakin University VIC 20% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học Master of Business Administration and Master of Business Administration/Master of Leadership programs.
Deakin University VIC 25% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học All
Deakin University VIC 50% – 100% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học All
Deakin University VIC 100% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học Law
Deakin University VIC 20% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học Master of Business Administration and Master of Business Administration/Master of Leadership programs.
Deakin University VIC 25% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học All
Deakin University VIC 50% – 100% học phí cho toàn bộ khoá học Sau Đại học All
La trobe University VIC $2,000/năm Cử nhân  Information Technology (professional)
La trobe University VIC $2,000 Cử nhân Computer Science and Information Technology
La trobe University VIC $10,000 – $20,000 Cử nhân All
La Trobe University VIC 10,000 AUD – 20,000 AUD trả trong năm đầu tiên Sau Đại học
La Trobe University VIC 20% học phí toàn khoá học Sau Đại học
La Trobe University VIC 5,000 AUD Sau Đại học
La Trobe University VIC 100% học phí Sau Đại học
La Trobe University VIC 10,000 AUD – 20,000 AUD trả trong năm đầu tiên Sau Đại học All
La Trobe University VIC 25% học phí toàn khoá học Sau Đại học
La Trobe University VIC 5,000 AUD Sau Đại học
La Trobe University VIC 100% học phí Sau Đại học All
Monash University VIC 5,000 – 7,000 AUD cho 48 tín chỉ Sau Đại học IT
Monash University VIC 15,000 AUD cho 1 năm duy nhất Sau Đại học
Monash University VIC 3,000 AUD cùng với phí thi GMAT Sau Đại học Master of Actuarial Science
Master of Applied Econometrics
Master of Applied Finance
Master of Banking and Finance
Master of Business Economics
Master of Economics
Monash University VIC 10,000 AUD mỗi năm cho toàn khoá học Sau Đại học All
Monash University VIC 100% học phí Sau Đại học All Không áp dụng cho học sinh Monash pathway, tốt nghiệp lớp 12 tại Úc, Medical Science, MBA, Doctor of Medicine
Monash University VIC $6,000 Cử nhân Business and Economics
Monash University VIC $6,000 Diploma Business and Commerce
Monash University VIC 100% Diploma + $6,000 Bac of Engneering Cử nhân Engineering
Monash University VIC 100% Diploma + $6,000 Bac of IT Cử nhân IT
Monash University VIC $10,000/năm Cử nhân
Monash University VIC $5,000 Cử nhân Art, Design & Architecture
Monash University VIC $2,500 – $5,000 Cử nhân Mathematics Honours
Monash University VIC $6,000 Cử nhân Faculty of Information Technology
Monash University VIC 50% /year (2 highest-achieving students).
25% /year (3rd highest-achieving student)
Cử nhân/ Thạc sỹ Bachelor of Pharmacy (Honours) or Bachelor of Pharmacy (Honours)/Master of Pharmacy
Monash University VIC $6,000/only 1 year Cử nhân Econometrics and Business Statistics Department
Monash University VIC 100% (excludes OSHC, accommodation and living costs) Cử nhân/ Thạc Sỹ Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
Master of Business Administration (MBA).
Monash University VIC 25% – 50% Cử nhân/ Thạc sỹ Bachelor of Pharmacy (Honours) or Bachelor of Pharmacy (Honours)/Master of Pharmacy
Monash University VIC 100% (excludes OSHC, accommodation and living costs) Cử nhân/ Thạc Sỹ Commencing
Monash University VIC 5,000 – 7,000 AUD cho 48 tín chỉ IT
Monash University VIC 15,000 AUD cho 1 năm duy nhất
Monash University VIC 3,000 AUD cùng với phí thi GMAT Master of Actuarial Science
Master of Applied Econometrics
Master of Applied Finance
Master of Banking and Finance
Master of Business Economics
Master of Economics
Monash University VIC 10,000 AUD mỗi năm cho toàn khoá học All
Monash University VIC 100% học phí All Không áp dụng cho học sinh Monash pathway, tốt nghiệp lớp 12 tại Úc, Medical Science, MBA, Doctor of Medicine
RMIT VIC
Deakin University VIC 50% – 100% học phí cho toàn bộ khoá học Undergraduate Tất cả
Deakin University VIC 25% học phí cho toàn bộ khoá học Undergraduate Tất cả
Federation University VIC 20% Cử nhân/ Thạc Sỹ Tất cả
Federation University VIC 10,000 AUD Cử nhân Faculty of Health
RMIT VIC 5,000 AUD học kì đầu của năm đầu tiên Cử nhân/ Thạc Sỹ
Curtin University WA $15,000 AUD – $20,000 AUD Thạc Sỹ MBA
Curtin University WA 50%/ năm Thạc Sỹ MBA
Curtin University WA Thạc Sỹ Master of Science (Mineral and Energy Economics)
MBA
Curtin University WA 25% năm học đầu Cử nhân/ Thạc Sỹ
Curtin University WA $25,849 AUD/năm Tiến Sỹ  PhD – Civil Engineering
Curtin University WA $3,000 AUD Cử nhân Bachelor of Science (Financial Mathematics)
Curtin University WA up to $9,000 AUD Cử nhân Bachelor of Commerce (Business Information Systems)
Bachelor of Commerce (Business Information Technology)
Bachelor of Commerce (Business Information Technology and Systems)
Curtin University WA 20,000 AUD  trên toàn bộ học phí Postgraduate coursework Master of Business Administration (Advanced)
Curtin University WA 50% học phí mỗi kì Postgraduate coursework MBA
Curtin University WA 20,000 AUD  trên toàn bộ học phí Postgraduate coursework Master of Business Administration (Advanced)
Curtin University WA 50% học phí mỗi kì Postgraduate coursework MBA
Le Cordon Bleu Perth WA 5,500 AUD Postgraduate coursework Học 2 môn từ ngành Master of Gastronomic Tourism
Le Cordon Bleu WA 5,300 AUD Undergraduate Gastronomic Tourism
Le Cordon Bleu Perth WA 5,500 AUD Master of Gastronomic Tourism
Le Cordon Bleu Perth WA 5,500 AUD Học 2 môn từ ngành Master of Gastronomic Tourism
Le Cordon Bleu Perth WA 5,500 AUD Học 2 môn từ ngành Master of Gastronomic Tourism
University of Western Australia WA $5,000 Cử nhân Civil and Resource Engineering, Computer Science and Software Engineering, Electrical, Electronic and Computer Engineering, Environmental Systems Engineering, Mathematics and Statistics, Mechanical Engineering
University of Western Australia WA $5,000 Cử nhân/Thạc sỹ marine science, underwater technology or offshore engineering
Edith cowan University WA
University of South Australia SA 50% học phí cho toàn khoá học Postgraduate coursework Business School, Art, Social Science, Health Science, IT, Engineering, Environment
University of South Australia SA 25% học phí cho năm đầu tiên Postgraduate coursework Business School, Art, Social Science, Health Science, IT, Engineering, Environment
Le Cordon Bleu SA 20,000 AUD chia cho 3 năm Undergraduate Bachelor of Business (Convention & Event Management) and Bachelor of Business (Tourism Management)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN HỌC BỔNG ÚC

Để có thông tin chính xác nhất và lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn dựa trên kết quả học tập, tiếng Anh và các thành tích của bạn, vui lòng liên lạc với du học Nam Phong để được tư vấn chuyên sâu bằng cách đăng ký online hoặc liên lạc trực tiếp tới văn phòng du học Nam Phong:

Liên hệ trực tiếp:

Văn phòng Hà Nội:

19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 0901 734 288

Văn phòng Hồ Chí Minh:

253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP HCM – Lầu 3 Tòa Văn Phòng SG Coop

Hotline: 0932 053 388

Tel: 04 3917 1313 

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

Danh sách học bổng Canada năm 2017

Danh sách học bổng Canada năm 2017

Không phải tất cả học bổng đều có giá trị giống nhau. Một số học bổng chỉ chi trả tiền học phí, một số khác chỉ hỗ trợ sinh hoạt phí, trong khi một số khác chỉ đơn thuần là khoản tiền hỗ trợ tài chính nhỏ.

Vậy đâu là học bổng phù hợp dành cho bạn?

Nam Phong gửi đến bạn danh sách học bổng mới nhất của các trường Trung học, Cao đẳng và Đại học tại Canada. Bên cạnh đó, các bạn còn nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia tư vấn Nam Phong nhằm giúp các bạn đạt được học bổng phù hợp với bản thân cũng như thực hiện được giấc mơ du học của mình.

Trường Tỉnh bang Học Bổng Giá trị học bổng Deadline
Bậc PTTH
Birmingham International College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào $1,000 – $3,000 _
Brookes Shawnigan Lake British Columbia Tối đa $5,000 _
Toronto International Academy Mississauga, Ontario Học bổng cho học sinh năm đầu tiên $3,000
St. Michaels University school Victoria, British Columbia Days Scholarship $10,000 28/2/2017
St. George’s School Vancouver, British Columbia Học bổng đầu vào N/A 1/4/2017
Trường Cao Đẳng
Algonquin College Ottawa, Ontario Học bổng cho học sinh quốc tế sau trung học $3,000 Mùa thu: 30/6
Mùa đông: 30/10
Algonquin College Ottawa, Ontario Học bổng cho học sinh quốc tế EAP $3,000 Mùa thu: 30/6
Mùa đông: 30/10
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng khởi đầu cho học sinh quốc tế $500 – $1,000 N/A
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng cho học sinh quốc tế $500 – $1,000 N/A
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng cho học sinh quốc tế ESL $200/năm N/A
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng khuyến khích học tập $500 – $1,000 15/2
Camosun College Victoria, British Columbia Giải thưởng riêng của các ngành học $500 N/A
Centenial College Toronto, Ontario Học bổng cho sinh viên quốc tế $1,000 – $5,000 CAD N/A
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng đầu vào $3,000 Tự xét thưởng
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng khu vực Châu Á $1,000 Tự xét thưởng
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng EAP $1,000 Tự xét thưởng
Durham College Oshawa, Ontario Textbook Scholarship
(Học bổng sách giáo khoa)
$500 – $1,000 Thu: 01/02/2017
Đông: 01/10/2017
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng cho học sinh xuất sắc $1,000 Tự xét thưởng
Fleming College Peterborough, Ontario Học bổng cho sinh viên của trường 500 CAD – 1,000 CAD
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Business and Management Studies $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Computer Studies $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Design and Visual Arts Entrance $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Engineering and Environmental Technologies $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Hospitality, Tourism and Recreation $1,000 31/3/2017
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $1,000 – $5,000 CAD Mùa thu 30/9
Mùa đông: 22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $2,000 CAD Kì tháng 1: 31/5
Kì tháng 5: 30/9
Kì tháng 9:22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $5,000 CAD
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $1,000 – $5,000 CAD Mùa thu 30/9
Mùa đông: 22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $2,000 CAD Kì tháng 1: 31/5
Kì tháng 5: 30/9
Kì tháng 9:22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $5,000 CAD
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho bậc đại học Lên đến 4,000 CAD N/A
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế Toàn phần 15/9/2017
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế $5,000 15/9/2017
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế $1,000 15/9/2017
Niagara College Niagara, Ontario Học bổng cho học sinh theo học chương trình EAP $2,000 N/A
Niagara College Niagara, Ontario Học bổng cho sinh viên quốc tế đang học tại Canada $2,000 N/A
Niagara College Niagara, Ontario Học bổng tưởng niệm Isabel Hernandez Maltos $500 N/A
North Island College Courtenay, British Columbia Học bổng và trợ cấp Tổng lên đến $260,000 mỗi năm 30/04/2017
Okanagan College Kelowna, British Columbia Giải thưởng riêng của các ngành học $300 – $1,500 Tùy giải thưởng
Seneca College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế xuất sắc N/A 10/tháng 9
Bậc Đại Học
Capilano University British Columbia Capilano Excellence Scholarships (CAPX) Miễn phí tiền học dosmestic và tuition surcharge 31/3/2017
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Các loại giải thưởng $1,000 – $5,000 Tự động thưởng
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào $1,000 – $10,000 01/03/2017
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế $1,000 Tự động thưởng
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế $5,000 01/03/2017
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế $1,000 Tự động thưởng
University of Guelph Guelph, Ontario Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế bậc Đại học N/a 01/03/2017
University of Lethbridge Lethbridge, Alberta Học bổng cho học sinh lớp 11 có thành tích học tập xuất sắc Up to 800 CAD 30/06/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng đầu vào 750 – 2,500 CAD/năm Tự động thưởng
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 4,000 – 7,500 CAD/năm Tự động thưởng
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng đầu vào dành cho học sinh có năng khiếu thể thao Lên đến 4,000 CAD Xem xét bởi hlv
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng hiệu trưởng 7,500 CAD /năm (lên đến $30,000/4 năm) 31/03/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng kĩ năng 500 CAD 15/04/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học  bổng t 800 – 2,300 CAD Vòng 1: 15/04/2017
Vòng 2:30/06/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng Campus Tour Lên đến 500 CAD 15/07/2017
University of Manitoba Manitoba Học bổng học sinh IB 1,100 – 3,500 CAD 1-Mar
University of Manitoba Winnipeg, Manitoba Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 800 – 2,000 CAD 1-Mar
University of Manitoba Winnipeg, Manitoba Học bổng Hiệu trưởng 1,000 CAD 1-Mar
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng Guaranteed Entrance 80% – 95% 1-Mar
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng Enhanced Entrance 1,000 CAD – 5,000 CAD/năm 1-Mar
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng học sinh IB 2,000 CAD
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng Top Student 2,000 CAD
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng sinh viên quốc tế 3,000 CAD
University of Ontario Oshawa, Ontario Học bổng lãnh đạo toàn cầu (GLA) 72,000 CAD (18,000 CAD x 4 năm) 31/03/2017
University of Ontario Oshawa, Ontario Học bổng khen thưởng 2,000 – 4,000 CAD Tự động thưởng năm đầu tiên
University of Ontario Oshawa, Ontario Học bổng trong năm học 1,500 – 2,000 CAD Tự động thưởng năm tiếp theo
Royal Roads University Victoria, British Columbia Chương trình sinh viên quốc tế năm 1
Dự bị thạc sỹ
2,500 CAD N/A
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào chất lượng 34,000 CAD 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng dành cho học sinh quốc tế 49,000 CAD + học phí 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế chương trình IB 7,000 CAD Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 5,000 CAD Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng Cựu sinh viên lãnh đạo 29,000 CAD 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học đổng Gordon M. Shrum 7,000 CAD 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 5,000 CAD Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng Family Bursaries 10% học phí Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng thành tích học tập xuất sắc Navitas Học phí 1 học kỳ Tự động thưởng
Vancouver Island University Nanaimo, British Columbia Học bổng cho sinh viên quốc tế theo khu vực 5,000 CAD 31/3/2017
Vancouver Island University Nanaimo, British Columbia Học bổng quốc tế dành cho các sinh viên năm đầu 2,000 CAD 31/3/2017
York University Ontario York University Automatic Entrance Scholarships Lên đến 14,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario York University Talent Entrance Scholarships 1,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario Sinh viên quốc tế năm đầu ngành Liberal Arts & Professional Studies Lên tới 3,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario Columbia International Faculty of Liberal Arts & Professional Studies Entrance Scholarship Lên tới 2,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario International Circle of Scholars Scholarship 15,000 CAD  15/01/2017
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN HỌC BỔNG CANADA

Để có thông tin chính xác nhất và lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn dựa trên kết quả học tập, tiếng Anh và các thành tích của bạn, vui lòng liên lạc với du học Nam Phong để được tư vấn chuyên sâu bằng cách đăng ký online hoặc liên lạc trực tiếp tới văn phòng du học Nam Phong:

Liên hệ trực tiếp:

Văn phòng Hà Nội:

19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 0901 734 288

Văn phòng Hồ Chí Minh:

253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP HCM – Lầu 3 Tòa Văn Phòng SG Coop

Hotline: 0932 053 388

Tel: 04 3917 1313 

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

Du học Hè tại tỉnh bang đẹp nhất Canada

Du học Hè tại tỉnh bang đẹp nhất Canada

Nằm tại bang British Columbia – 1 trong những tỉnh bang đẹp nhất tại Canada, trường trung học Bodwell được công nhận là một trong những trường hàng đầu trong số các trường nội trú ở Canada về cả chất lượng giảng dạy, học tập của học sinh cũng như hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ chăm sóc sinh viên quốc tế chu đáo: trung tâm y tế, thư viện, ký túc xá và chương trình Homestay, ….. Đặc biệt, trường trung học Bodwell kết hợp với 3 trường Đại học hàng đầu tại Canada: Đại học British Columbia, Đại Học Victoria, Đại học Quest đưa đến cho các vị phụ huynh và các bạn học sinh chương trình du học hè 2017 đầy thú vị, mang đến 1 trải nghiệm hè tuyệt vời.

Chương trình du học hè 2017 tại trường Trung học Bodwell là cơ hội cho các bạn học sinh:

 • Trau dồi kiến thức và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ trong môi trường ngôn ngữ tiếng Anh toàn diện, đặc biệt là kỹ năng nghe-nói.
 • Mở rộng vốn hiểu biết về đất nước-con người và xã hội của nơi đến, làm quen với môi trường và phong cách học tập quốc tế.
 • Nâng cao các giá trị và kỹ năng sống thực tế như kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng thích nghi với điều kiện sống mới, kỹ năng tổ chức việc học tập để đạt hiệu quả cao.
 • Chuẩn bị hành trang trên con đường du học trong tương lai

 2 chương trình du học hè trường Bodwell gửi tới các bạn học sinh và các vị phụ huynh:

1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH (APP)

 • Ðộ tuổi học sinh: 13 – 17 tuổi
 • Thời gian dự kiến: 13/8/2017 -26/8/2017 (2 tuần)
 • Nơi ở: Kí túc xá trường Trung học Bodwell.
 • Nội dung chương trình:

Với chương trình APP các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm học tập như 1 học sinh Canada thực thụ với thời khóa biểu và học các môn học trên lớp như Toán, Khoa học, Xã hội, Nghệ thuật …. ngay tại trường Trung học Bodwell. Bên cạnh đó, các bạn học sinh vẫn có thể tham gia các chương trình ngoại khóa sau giờ học hay tham quan, khám phá Vancouver vào cuối tuần

2. CHƯƠNG TRÌNH HÈ (SUMMER PROGRAM)

 • Ðộ tuổi học sinh: 10 – 17 tuổi
 • Thời gian dự kiến: Tháng 7 và tháng 8/2017 (2 – 3 tuần)
 • Nơi ở: Kí túc xá trường của 1 trong 3 trường: Đại học British Columbia, Đại Học Victoria, Đại học Quest
 • Nội dung chương trình:

Bên cạnh những giờ học tiếng anh trên lớp, chương trình còn là một chuỗi các bài học sống, các chủ đề học tập kết hợp các hoạt động ngoại khóa khám phá thiên nhiên được tổ chức 1 cách khoa học giúp các bạn học sinh làm giàu vốn sống, khả năng tiếng anh và nâng cao hiểu biết và các kĩ năng mềm cho cá nhân. Đặc biệt, các bạn học sinh còn những trải nghiệm quí báu khi học tập và sinh hoạt ngay trong Campus của 1 trong các trường Đại học tại lớn của Canada như Đại học British Columbia, Đại Học Victoria, Đại học Quest

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHUYẾN DU HỌC HÈ

 • Chứng chỉ hoàn tất khóa học với nhận xét chi tiết của giáo viên về mọi mặt học tập;
 • Nhận xét của trưởng đoàn về tính cách và việc học của học sinh
 • Học tập và sinh hoạt ngay trong campus của trường PTTH và Đại học tại Canada
 • Tìm hiểu về văn hóa bản địa qua giao tiếp với người dân bản xứ;
 • Khám phá những địa danh văn hóa, lịch sử nổi tiếng;
 • Kết bạn với bạn bè quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới;
 • Hiểu biết về nền văn hóa của nhiều quốc gia
 • Trưởng thành, tự tin, bản lĩnh
 • Sẵn sàng chuẩn bị cho kế hoạch du học tương lai

Với kinh nghiệm của du hoc Nam Phong hồ sơ visa của các học sinh từ bất kể bậc học nào đều đạt với tỉ lệ tuyệt đối. Mời quí vị phụ huỳnh và các bạn học sinh liên hệ với Chuyên gia của Du học Nam Phong để được hỗ trợ tốt nhất, hiệu quả cho hồ sơ du học của mình.

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN DU HỌC CANADA

Bài viết liên quan: Trường trung học tư thục Bodwell
————————————

Để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ Du học Canada, mời bạn liên hệ với những chuyên gia kinh nghiệm về giáo dục của Du Học Nam Phong để nhận được sự tư vấn hiệu quả và tận tâm nhất.

Văn phòng Hà Nội:

19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 0901 734 288

Văn phòng Hồ Chí Minh:

253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP HCM – Lầu 3 Tòa Văn Phòng SG Coop

Hotline: 0932 053 388

Tel: 04 3917 1313 

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

Du học Canada- St.Michaels University School: Bước đệm vững chắc vào trường Đại học hàng đầu thế giới

Du học Canada- St.Michaels University School: Bước đệm vững chắc vào trường Đại học hàng đầu thế giới

Tên trường                : St. Micheal University School

Tên viết tắt                : SMUS

Địa chỉ                       : 3400 Richmond Road, Victoria, B.C. Canada

Mã code địa chỉ         : Canada V8P 4P5

Loại trường               : Nội trú

Các chương trình đào tạo:

 • Chương trình trung học lớp 7 -12
 • Chương trình Tú tài Quốc tế (IB)
 • Chương trình Advanced Placement (AP)
 • Chương trình Summer

Link website trường  : https://www.smus.ca/

Năm thành lập          : 1906

Tổng số học sinh      : 980 (năm 2016)

Số học sinh quốc tế   : 55%

Số học sinh Việt Nam : 7

Ranking                       :

 • #1 các trường nội trú đào tạo chương trình Advanced Placement (AP)
 • #60 các trường trung học trên toàn thế giới

Giới thiệu                    :

Trường SMUS với campus rộng hơn 4000 m2 tại trung tâm thành phố Victoria, BC –  1 trong những thành phố an toàn nhất và đẹp nhất trên thế giới.

100% học sinh tốt nghiệp tại trường SMUS đều được nhận vào các trường học sinh mong muốn. Trong đó, hơn 50% học sinh nhận được học bổng của các trường đại học với điểm tốt nghiệp >80% và 25% số học sinh vẫn duy trì được GPA đó trong suốt quá trình học Đại học.

Đặc biệt, nhiều học sinh học tại SMUS đã được vào học và nhận học bổng từ các trường Đại học hàng đầu thế giới như Các trường thuộc nhóm Ivy League, Cambridge, Oxford, Berkeley, UCLA, Stanford, MIT, Caltech, University of Toronto, McGill University, University of British Columbia…… Một trong những sinh viên tốt nghiệp tại SMUS năm 2016 đã được trao học bổng Morehead Cain – học bổng danh giá lâu đời nhất của Hoa Kỳ trị giá $250.000 và học tại trường University of North Carolina at Chapel Hil – UNC Chapel Hill.

Ngoài ra trường cũng có hơn 70 clubs cho các học sinh tham gia. Các chương trình ngoại khóa này thiết kế không chỉ giúp học sinh có thêm kiến thức mà các chương trình đào tạo là kết hợp của cả 5 lĩnh vực: Học thuật (Academics), Thể chất (Athletics), Nghẹ thuật (the Arts), Khả năng lãnh đạo (Leadership), Giáo dục ngoại khóa (Outdoor Education) và Dịch vụ toàn cầu (Global Service) giúp học sinh có thể phát triển đầy đủ kiến thức, tư duy và thể chất.

Lịch sinh hoạt và học tập của học sinh tại SMUS được sắp xếp hợp lí. Thời gian biểu hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu của một học sinh nội trú sẽ bắt đầu vào lúc 6h45. Sau bữa sáng, học sinh băt đầu buổi học từ 8h10 và kết thúc lúc 15h25. Buổi trưa các học sinh sẽ nghỉ ngơi ăn trưa trong 1h đồng hồ (từ 12h15 đến 13h10). Sau khi trở về từ trường học, học sinh có thể bắt đầu các hoạt động thể thao, giải trí, ăn tối và dành 2 tiếng để làm bài tập về nhà từ 18h30 đến 20h30 tối và sau đó sẽ đi ngủ lúc 23h

Vào dịp cuối tuần, học sinh có thể nghỉ ngơi ở kí túc, tham gia các hoạt động thể thao như bơi lội, trượt băng, shopping, xem phim, đi thăm bảo tàng.

Theo học tại SMUS, Học sinh sẽ được trải nghiệm không chỉ chương trình học thuật đa dạng mà còn có cơ hội tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khoá, học tập tại môi trường đa văn hóa và quốc tế với hơn 258 học sinh nội trú đến từ 25 quốc gia trên toàn thế giới cũng như nâng cao những kĩ năng cần thiết và đầy đủ cho học sinh hành trang vào đại học hàng đầu thế giới.

Yêu cầu tuyển sinh    

 • Học bạ 3 năm gần nhất
 • Thư giới thiệu của giáo viên
 • IELTS/TOEFL (Nếu có)

Học phí                       :

$61,590 CAD bao gồm học phí, nhà ở, bảo hiểm, sách vở, đi lại, giặt là…..

Với kinh nghiệm của du hoc Nam Phong hồ sơ visa của các học sinh từ bất kể bậc học nào đều đạt với tỉ lệ tuyệt đối. Mời quí vị phụ huỳnh và các bạn học sinh liên hệ với Chuyên gia của Du học Nam Phong để được hỗ trợ tốt nhất, hiệu quả cho hồ sơ du học của mình.

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN DU HỌC CANADA

————————————

Để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ Du học Canada, mời bạn liên hệ với những chuyên gia kinh nghiệm về giáo dục của Du Học Nam Phong để nhận được sự tư vấn hiệu quả và tận tâm nhất.

Địa chỉ: 19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 04 3917 1313 và Hotline: 0901 734 288

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

Điều gì khiến Du học Canada trở thành “hot trend” trong thời gian vừa qua

Điều gì khiến Du học Canada trở thành “hot trend” trong thời gian vừa qua

Sinh viên du học tại Canada tăng 8%

Theo dữ liệu của Bộ Nhập cư Canada, trong năm 2015, số sinh viên quốc tế có Giấy phép Du học (Study Permit) để học tập tại Canada  là 353,570 sinh viên. Con số này cho thấy số sinh viên quốc tế tới Canada hàng năm đã tăng 8% so với năm trước

Tương đương với số liệu của Bộ Nhập cư Canada, Viện Ngôn ngữ Canada cũng chỉ ra rằng đã có thêm 90.000 sinh viên quốc tế tới Canada và tham gia vào các khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn vào năm 2015 và giúp cho tổng số sinh viên quốc trên tới Canada học tập đạt khoảng 450.000 sinh viên. Trong đó, hơn 60% số lượng sinh viên quốc tế tới Canada học tập chủ yếu là từ 5 quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Hàn Quốc, và Mỹ với 2/3 số sinh viên đến từ khu vực châu Á và gần một nửa từ Đông Á.

tam-diem-canada-3

Tỉ lệ thành công visa

Đúng thời điểm và minh bạch là 2 yếu tố quan trọng trong việc xử lý hồ sơ cấp thị thực cho sinh viên quốc tế.

Theo báo cáo của CBIE, những năm gần đây, tỉ lệ sinh viên được cấp Giấy phép du học vẫn giữ ổn định với mức 71% hồ sơ xin thị thực thành công với thời gian xử lý hồ sơ trung bình là 42 ngày.

5 quốc gia có tỉ lệ hồ sơ thành công cao nhất là  Brazil (90%), Argentina (86%), Trung Quốc (85%), Hồng Kông (82%) và Áo (81%).

tam-diem-canada-1

Tại sao Canada ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với du học sinh

Trong rất nhiều các ưu thế khiến Canada trở thành điểm đến học tập  hấp dẫn trong năm qua thì không thể không kể đến đó là các chính sách mới của Canada. Các chính sách mở cửa này đã giúp Canadagiải quyết được vấn đề về thời gian xét duyệt hồ sơ, giúp cho thời gian xử lý hồ sơ visa, hồ sơ nhập học được rút ngắn đi. Bên cạnh đó là nhiều chương trình đào tạo đa dạng và phù hợp giúp cho sinh viên có được chương trình học mong muốn như các chương trình chuyển tiếp đại học, các chương trình thực tập, nâng cao chuyên môn ngắn hạn …….

Không chỉ vậy, những sự kiện thế giới xảy ra gần đây cũng cho thấy rằng Canada có thể trở thành một điểm đến học tập nên phổ biến. Trong báo cáo gần đây của CBIE, gần 1/3 số sinh viên quốc tế nói rằng “ Vương quốc Anh không còn là lựa chọn hàng đầu” sau kết quả của cuộc trưng cầu Brexit và 32% sẽ chọn Canada là điểm đến học tập thay cho du học Anh”

tam-diem-canada-2

Ngoài ra, Canada vẫn luôn là quốc gia có chất lượng đào tạo được đánh giá cao, bằng cấp được chấp nhận trên toàn cầu và là điểm đến học tập hợp lý nhất cho sinh viên quốc tế bên cạnh các quốc gia hàng đầu khác như Mỹ, Anh và Úc.

Chính sự kết hợp của nhiều yếu tố trên đã giúp Canada đã đang và sẽ tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên quốc tế

Và Việt Nam cũng được phản ánh rõ nét đối với sinh viên Việt Nam với dự đoán từ Đại sứ quán Canada  hồi tháng 10 vừa qua rằng “Tổng số sinh viên Việt Nam sẽ tăng khoảng 25% sau chính sách visa nhanh – CES”.

Với kinh nghiệm của du hoc Nam Phong hồ sơ visa của các học sinh từ bất kể bậc học nào đều đạt với tỉ lệ tuyệt đối. Mời quí vị phụ huỳnh và các bạn học sinh liên hệ với Chuyên gia của Du học Nam Phong để được hỗ trợ tốt nhất, hiệu quả cho hồ sơ du học của mình.

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN DU HỌC CANADA

Đọc thêm

Lịch găp gỡ Giám Đốc tuyển sinh của Sở giáo dục Calgary, tỉnh Alberta, Canada

————————————

Để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ Du học Canada, mời bạn liên hệ với những chuyên gia kinh nghiệm về giáo dục của Du Học Nam Phong để nhận được sự tư vấn hiệu quả và tận tâm nhất.

Văn phòng Hà Nội:

19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 0901 734 288

Văn phòng Hồ Chí Minh:

253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP HCM – Lầu 3 Tòa Văn Phòng SG Coop

Hotline: 0932 053 388

Tel: 04 3917 1313 

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

Đa dạng học bổng cùng trường đại học Canterbury- New Zealand

Đa dạng học bổng cùng trường đại học Canterbury- New Zealand

Học bổng du học New Zealand tại trường đại học Canterbury (University of Canterbury – UC) vô cùng phong phú và đa dạng lên tới NZ$ 7,000 dành cho các bạn sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam đăng kí kì nhập học tháng 2/2017 tại trường. Điều kiện nhận học bổng là có bằng tốt nghiệp đoạt loại giỏi trở lên và phải xin đăng ký nhập học vào trường trước khi nộp đơn xin học bổng.

Học bổng ngành Luật và Kinh tế dành cho sinh viên Việt Nam:

 • Cử nhân: Học bổng NZ$ 5,000 cho năm đầu tiên, NZ$ 7,000 cho năm 2 và năm 3
 • Thạc Sỹ: Học bổng trị giá NZ$ 5,000

4 suất học bổng 30% dành cho sinh viên Việt Nam

Điều kiện:

 • Điểm trung bình Lớp 11 và 12 tối thiểu GPA >7.5
 • Tiếng anh IELTS: 5.5(không band nào dưới 5.5)

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

 • Ngành học Engineering: học bổng NZ$ 15,000 – NZ$ 25,000/năm cho 4 năm
 • Học bổng năm đầu tiên: Lên đến NZ$ 20,000
 • Học bổng Thạc Sỹ: Học phí tương đương học phí dành cho sinh viên bản địa
 • Học bổng Tiến Sỹ: Học phí tương đương học phí dành cho sinh viên bản địa và sinh hoạt phí NZ$ 21,000/năm cho3 năm
 • Học bổng Tiến Sỹ nghiên cứu: Học phí tương đương học phí dành cho sinh viên bản địa, phí bảo hiểm NZ$ 600/ năm và sinh hoạt phí NZ$ 25,000/năm cho 3 năm

hoc-bong-nz-1

Tại sao lựa chọn học tại đại học Canterbury

 1. Đại học Canterbury nằm tại Christchurch – thành phố lớn nhất ở đảo Nam New Zealand
 2. Trường xếp hạng thứ 214 các trường Đại học trên thế giới và đứng thứ 3 các trường ĐẠi học tại New Zealand
 3. 19 môn học tại trường đại học Canterbury nằm trong top 200 trên thế giới như: Engineering – Civil & Structural (49), Accounting and Finance, Education, Geography, Law (51-100), Communication & Media Studies, Linguistics, Psychology (101 -150)….
 4. Các chương trình học của trường được chứng nhận bởi các Hiệp hội chuyên ngành hàng đầu của New Zealand như NZ Law Society đối với chuyên ngành Luật, Social Workers Registration Board với chuyên ngành Công tác xã hội hay các chương trình chuyên ngành về Accounting được chứng nhận bởi Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), CPA Australia (Certified Practising Accountants), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)….. bởi vậy học sinh quốc tế sẽ đều được đảm bảo về chất lượng giảng dạy cũng như bằng cấp đào tạo
 5. Trường Đại học đầu tiên tại New Zealand đạt đánh giá 5 sao năm 2011 về phạm vi nghiên cứu rộng lớn, cơ sở giáo dục và nghiên cứu hiện đại với công nghệ tiên tiến cũng như chất lượng giảng dạy hàng đầu.
 6. Chương trình đào tạo phong phú và đa dạng với nhiều bậc học: Dự bị Đại học, Cử nhân, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ nghiên cứu….
 7. Kì nhập học: Tháng 2 và tháng 7

hoc-bong-nz

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN HỌC BỔNG NEW ZEALAND

Để có thông tin chính xác nhất và lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn dựa trên kết quả học tập, tiếng Anh và các thành tích của bạn, vui lòng liên lạc với du học Nam Phong để được tư vấn chuyên sâu bằng cách đăng ký online hoặc liên lạc trực tiếp tới văn phòng du học Nam Phong:

Liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ: 19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 04 3917 1313 và Hotline: 0901 734 288

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

Danh sách học bổng du học New Zealand 2017 – Kỳ học mùa xuân

Danh sách học bổng du học New Zealand 2017 – Kỳ học mùa xuân

Học bổng tại New Zealand rất đa dạng, từ học bổng toàn phần được hỗ trợ bởi chính phủ, các tổ chức cá nhân, cho đến các chương trình học bổng 100% học phí hoặc học bổng bán phần. Chính vì vậy, nếu bạn yêu thích một ngành nghề và muốn tìm học bổng ngành đó thì rất nhiều nhóm học bổng khác mà bạn có thể tìm kiếm và thử sức.

Để hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm học bổng phù hợp với bản thân cũng như thực hiện được giấc mơ du học New Zealand của mình, Nam Phong gửi đến bạn danh sách học bổng mới nhất của các trường Đại học uy tín hàng đầu tại New Zealand.

Không chỉ vậy, các bạn còn được còn nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia tư vấn Nam Phong  cũng như đồng hành cùng các bạn bước con đường để đi đến một đích chung là đạt được học bổng du học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN HỌC BỔNG NEW ZEALAND
Trường Bang/Thành phố Bậc học Học Bổng Giá trị học bổng
The University of Auckland Auckland Tiến Sỹ nghiên cứu Học bổng nghiên cứu Lên đến NZ$27,000
The University of Auckland Auckland Tiến Sỹ nghiên cứu
Thạc Sỹ
Học bổng Fullbright Doctoral $25,000
Masters $15,000
The University of Auckland Auckland Cử nhân/ Thạc Sỹ/ Postgraduate Diploma Học bổng cho sinh viên quốc tế Sau ĐH: Lên đến $10,000
ĐH: Lên đến $5,000
The University of Auckland Auckland Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên quốc tế học Thạc Sỹ Kinh doanh Lên đến NZ$30,000
The University of Auckland Auckland Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên quốc tế học Thạc Sỹ ngành Art Lên đến NZ$10,000
The University of Auckland Auckland Tiến Sỹ Học bổng nghiên cứu cho sinh viên quốc tế 100% học phí 3 năm + NZ$25000 sinh hoạt phí + NZ$600 tiền bảo hiểm
Otago University Dunedin Thạc Sỹ nghiên cứu Học bổng Thạc Sỹ nghiên cứu 13,000 NZ$ tiền phí sinh hoạt cho 1 năm và miễn phí học (trừ phí dịch vụ và bảo hiểm)
Otago University Dunedin Thạc Sỹ Học bổng Thạc Sỹ 10,000 NZ$
Otago University Dunedin Tiến Sỹ Học bổng Tiến sỹ 1,000 NZ$ – 10,000 NZ$
Otago University Dunedin Sau Đại học Học bổng Sau Đại học 5,000 NZ$
Otago University Dunedin Master Học bổng Thạc Sỹ Triết học 15,000 NZ$ cho cả khoá học
Victoria University of Wellington Wellington Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc 5,000 NZ$
Victoria University of Wellington Wellington Cử nhân Học bổng nữ giới cho năm 2 Đại học 2,000 NZ$ cho năm học thứ 2 ĐH
Victoria University of Wellington Wellington Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng ngành Khoa học Máy tính 5,000 NZ$
University of Canterbury Christchurch Tiến sỹ Học bổng tự động 26,000 NZ$/năm
University of Canterbury Christchurch Tiến sỹ Học bổng ngành Khoa học 26,000 NZ$/năm
University of Canterbury Christchurch Tất cả Học bổng ngành Toán và Phân tích 1,000 – 2,500 – 5,000 NZ$
University of Canterbury Christchurch Tiến sỹ Học bổng ngành Y 25,000 NZ$/năm
The University of Waikato Hamilton Tất cả Học bổng sinh viên quốc tế 3,000 NZ$
The University of Waikato Hamilton Cử nhân Học bổng cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc 15%
The University of Waikato Hamilton Tất cả Học bổng cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc 5,000 NZ$
Lincoln University Lincoln Thạc Sỹ Học bổng Thạc Sỹ cho sinh viên xuất sắc 10,000 NZ$

Để có thông tin chính xác nhất và lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn dựa trên kết quả học tập, tiếng Anh và các thành tích của bạn, vui lòng liên lạc với du học Nam Phong để được tư vấn chuyên sâu bằng cách đăng ký online hoặc liên lạc trực tiếp tới văn phòng du học Nam Phong:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN HỌC BỔNG NEW ZEALAND

Liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ: 19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 04 3917 1313 và Hotline: 0901 734 288

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

Danh sách học bổng du học Úc 2017 – Kỳ học mùa xuân

Danh sách học bổng du học Úc 2017 – Kỳ học mùa xuân

Đi du học bằng học bổng hay du học với hình thức tự túc đều là những hướng đi phát triển bản thân cũng như trau dồi bản lĩnh cá nhân tuyệt vời nhất.

Đa phần các chương trình học bổng đều tìm kiếm các ứng viên toàn diện. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một học sinh giỏi nhưng chỉ chú tâm vào việc học và điểm số mà không trau dồi các kiến thức xã hội, các kỹ năng cần thiết để học sinh đó trở nên đặc biệt thì khả năng nhận được học bổng cũng không cao.

Vậy đâu là học bổng phù hợp dành cho bạn?

Nam Phong gửi đến bạn danh sách học bổng mới nhất của các trường Đại học uy tín hàng đầu tại Úc. Bên cạnh đó, các bạn còn nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia tư vấn Nam Phong nhằm giúp các bạn đạt được học bổng phù hợp với bản thân cũng như thực hiện được giấc mơ du học của mình.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN HỌC BỔNG ÚC 
Trường Bang/ Thành phố Bậc học Tên Học Bổng Giá trị học bổng
La Trobe University Sydney Campus New South Wales Thạc Sỹ Navitas Scholarship 20%
Macquarie University New South Wales Cử nhân/ Thạc sỹ Học bổng cho sinh viên xuất sắc $10,000
Macquarie University New South Wales Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng Đông Nam Á $5,000
Macquarie University New South Wales Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng PACIFIC $10,000
Macquarie University New South Wales Cử nhân Học bổng hội khoa học Công nghệ $5,000 – $20,000 – $100%
Macquarie University New South Wales Thạc sỹ Học bổng ECV 1000 15% học phí và 10 tuần tiếng anh
Macquarie University New South Wales Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng Allianz $15,000
Macquarie University New South Wales Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng chính phủ VN 50%
Macquarie University New South Wales Thạc sỹ Học bổng Thạc Sỹ 25%
Taylor College New South Wales THPT Học bổng cho sinh viên xuất sắc 10% học phí
University of Newcastle New South Wales Thạc Sỹ/ Tiến sỹ Học bổng Thạc sỹ Creative Design Học phí 1 năm
University of Newcastle New South Wales Cử nhân Học bổng Y khoa $7,500
University of New England New South Wales Cử nhân/ Thạc sỹ Học bổng sinh viên quốc tế 10,000 AUD
University of New South Wales New South Wales Thạc sỹ Học bổng Thạc Sỹ Luật $5,000 / semester
University of New South Wales New South Wales Cử nhân Học bổng khoa học 6000 AUD cho 1 năm
University of New South Wales New South Wales Cử nhân Học bổng Art & Design 5,000 AUD cho toàn bộ khoá học
University of Technology, Sydney New South Wales Cử nhân Học bổng Kinh doanh xuất sắc $5,000
University of Technology, Sydney New South Wales Cử nhân Học bổng năm 1 ngành Science 50%
University of Technology, Sydney New South Wales Cử nhân Học bổng cho sinh viên xuất sắc 50% học phí 4 năm
University of Technology, Sydney New South Wales Thạc sỹ Học bổng Thạc sỹ Engineering $5,000 / semester
University of Technology, Sydney New South Wales Thạc sỹ Học bổng MBA $2,000/ 1st semester
The University of Sydney New South Wales Cử nhân Học bổng Dự bị $2,500 – $5,000
University of Sydney New South Wales Thạc sỹ Học bổng 50% 50%
Univesity of Western Sydney New South Wales Cử nhân Học bổng Đại Học 50%
Univesity of Western Sydney New South Wales Cử nhân Học bổng Đại Học 20%- 25%- 30%
University of Wollongong New South Wales Thạc Sỹ Học bổng sinh viên quốc tế học tại campus Sydney
University of Wollongong New South Wales Thạc Sỹ Học bổng Thạc Sỹ 25%
University of Wollongong New South Wales Cử nhân Học bổng Cử nhân 25% / 4 năm
Wollongong College New South Wales Khóa tiếng anh Học bổng tiếng anh $300/tuần
Wollongong College New South Wales Khóa dự bị Học bổng khóa dự bị 25% -50%
Wollongong College New South Wales Năm 1 Đại học Học bổng năm 1 ngành Business/Engineering/IT 25% -50%
Central Queensland University (CQU) Queensland Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên xuất sắc 25%
Griffith College Queensland Năm 1 Đại học Học bổng năm 1 Đại học $10,000
Griffith University Queensland Cử nhân Học bổng ngành Engineering cho phụ nữ 1,000 AUD
Griffith University Queensland Cử nhân Học bổng khoa Dược 4,000 AUD
James Cook University Brisbane Queensland Cử nhân Học bổng ngành Y 1,800 AUD
James Cook University Brisbane Queensland Cử nhân Học bổng sinh viên có thành tích xuất sắc 12,000 AUD
Queensland University of Technology Queensland Thạc Sỹ Học bổng MBA
Queensland University of Technology Queensland Thạc Sỹ Học bổng sinh viên có thành tích xuất sắc * Một suất toàn phần  $52,500
* Một suất 50% – $26,500
* Một suất $5,000
Queensland University of Technology (QUT) Queensland Cử nhân Học bổng ngành Khoa học sinh học $2,500
Queensland University of Technology (QUT) Queensland Cử nhân Học bổng Đại Học $6,000 – $12,000/năm
The University of Queensland Queensland Cử nhân Học bổng Khoa học cho sinh viên quốc tế 3000 – 10000 AUD
The University of Queensland Queensland Cử nhân Học bổng Kinh tế 100% học phí cho 3 năm học, 20,000 AUD sinh hoạt phí, tiền vé máy bay một chiều
The University of Queensland Queensland Cử nhân Học bổng sinh viên quốc tế 50% học phí toàn bộ khoá học
The University of Queensland Queensland Cử nhân Học bổng Đại Học 3500 AUD cho 1 năm
The University of Queensland Queensland Cử nhân Học bổng cho sinh viên xuất sắc tại Gatton Campus 6000 AUD cho 1 năm
The University of Queensland Queensland Cử nhân Học bổng Cử nhân và Thạc Sỹ ngành IT 5000 AUD
The University of Queensland Queensland Cử nhân Học bổng sinh viên xuất sắc 30,800 AUD cho năm cuối đại học
University of Queensland Queensland Thạc Sỹ Học bổng Thạc sỹ Energy Studies 3000 AUD – 10000 AUD
University of Queensland Queensland Thạc Sỹ Học bổng Khoa học cho sinh viên quốc tế 100% học phí của 3 kỳ học
University of Queensland Queensland Thạc Sỹ Học bổng sau đại học ngành Luật 100% học phí cho 1 năm học
University of Queensland Queensland Thạc Sỹ Học bổng MBA cho sinh viên quốc tế 50% học phí cho khoá học tối đa 2 năm
University of Queensland Queensland Thạc Sỹ Học bổng MBA cho nữ 50% Tution Fee
University of Queensland Queensland Thạc Sỹ Học bổng Thạc Sỹ ngành kiến trúc 26,288 AUD /năm
Charles Sturt University (Melbourne/Sydney/Brisbane) Cử nhân/Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên quốc tế $2,000 – $4,000
Deakin College Victoria Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng sinh viên quốc tế 10%
Deakin University Victoria Cử nhân Học bổng sinh viên xuất sắc 50% – 100% học phí cho toàn bộ khoá học
Deakin University Victoria Cử nhân Học bổng sinh viên quốc tế 25% học phí cho toàn bộ khoá học
Deakin University Victoria Thạc Sỹ Học bổng ngành Luật 100% học phí cho toàn bộ khoá học
Deakin University Victoria Thạc Sỹ Học bổng MBA Leadership 20% học phí cho toàn bộ khoá học
Eynesbury Victoria Tiếng Anh Học bổng Tiếng Anh Miễn phí 10 tuần
Eynesbury Victoria Trung học phổ thông Học bổng học sinh trung học Phổ thông có thành tích xuất sắc 25% và 50% năm học lớp 10 hoặc 11
Eynesbury Victoria Dự bị đại học Học bổng khóa Dự bị Đại học 30%
La Trobe Melbourne Victoria Tiếng Anh Học bổng tiếng Anh $330/tuần
La trobe University Victoria Cử nhân Học bổng cử nhân IT (Professional) $2,000/năm
La trobe University Victoria Cử nhân Học bổng khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin $2,000
La trobe University Victoria Cử nhân/Thạc sỹ Học bổng sinh viên xuất sắc $10,000 – $20,000
La Trobe University Victoria Thạc Sỹ Học bổng Thạc sỹ 20% học phí toàn khoá học
La Trobe University Victoria Thạc Sỹ Học bổng cử nhân và Thạc  Sỹ 5,000 AUD
La Trobe University Victoria Thạc Sỹ Học bổng nghiên cứu 100% học phí
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng khóa chuyển tiếp $6,000
Monash University Victoria Diploma Học bổng chuyển tiếp khoa kinh tế quốc tế $6,000
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng ngành Engineering 100% Diploma + $6,000 Bac of Engneering
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng ngành IT 100% Diploma + $6,000 Bac of IT
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng cho sinh viên xuất sắc $10,000/năm
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng cử nhân $5,000
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng cử nhân $2,500 – $5,000
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng cử nhân $6,000
Monash University Victoria Cử nhân/ Thạc sỹ Học bổng ngành dược 25% – 50%
Monash University Victoria Cử nhân Học bổng ngành Toán Kinh tế $6,000/chỉ 1 year
Monash University Victoria Cử nhân/ Thạc Sỹ Học bổng Leadership 100% (ko gồm bảo hiểm, nhà ở và sinh hoạt phí )
Monash University Victoria Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên xuất sắc 5,000 – 7,000 AUD cho 48 tín chỉ
Monash University Victoria Thạc Sỹ Học bổng MBA 15,000 AUD cho 1 năm duy nhất
Monash University Victoria Thạc Sỹ Học bổng QTEM 3,000 AUD cùng với phí thi GMAT
Monash University Victoria Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên xuất sắc 10,000 AUD mỗi năm cho toàn khoá học
Swinburne university in Technology Victoria Cử nhân Học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc 10% – 25%
Swinburne university in Technology Victoria Cử nhân Học bổng cho sinh viên xuất sắc $2,000
Swinburne university in Technology Victoria Cử nhân Học bổn sinh viên chuyển tiếp xuất sắc $7000 and $9000.
Swinburne university in Technology Victoria Cử nhân Học bổng cho sinh viên xuất sắc $2,500
Univeresity of Melbourne Victoria Cử nhân Học bổng cho sinh viên xuất sắc $10,000 – 50% – 100%
Univeresity of Melbourne Victoria Cử nhân Học bổng sinh viên quốc tế up to 25%
Univeresity of Melbourne Victoria Cử nhân Học bổng ngành Commerce 50%
Curtin University Tây Úc Thạc Sỹ Học bổng Thạc Sỹ 20,000 AUD  trên toàn bộ học phí
Curtin University Tây Úc Thạc Sỹ Học bổng MBA (Global) 50% học phí mỗi kì
Perth Institute of Business and Technology Tây Úc Tiếng Anh Học bổng khóa Tiếng Anh Miễn phí 10 tuần
The University of Western Australia Tây Úc Dự bị đại học Học bổng khóa Dự bị Đại học 10%, 20%, 30%
The University of Western Australia Tây Úc Tiếng Anh Học bổng khóa tiếng Anh 10%
The University of Western Australia Tây Úc Năm 1 Đại học Học bổng Năm 1 ĐH 10%, 20%, 30%
University of Western Australia Tây Úc Cử nhân Học bổng khoa Engineering, Computing và Mathematics $5,000
University of Western Australia Tây Úc Cử nhân/Thạc sỹ Học bổng cho ngành Underwater Technology $5,000
Flinders University Nam Úc Dự bị đại học Học bổng Dự bị 10%, 20%, 30%
Flinders University Nam Úc Tiếng Anh Học bổng Tiếng Anh 10%
Flinders University Nam Úc Năm 1 Đại học Học bổng năm 1 ĐH 10%, 20%, 30%
University of Adelaide Nam Úc Cử nhân Học bổng cho sinh viên quốc tế 25%/năm – lên đến year – up to 4 years
University of Adelaide Nam Úc Thạc sỹ Học bổng Thạc Sỹ ngành Applied Economics $10,000
University of South Australia Nam Úc Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên xuất sắc 50% học phí cho toàn khoá học
University of South Australia Nam Úc Thạc Sỹ Học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc 25% học phí cho năm đầu tiên
Le Cordon Bleu Nam Úc Cử nhân Học bổng dành cho lĩnh vực nhà hàng, khách sạn 5,300 AUD
Australian National University Lãnh thổ thủ đô Úc Dự bị đại học Học bổng Dự bị $2,500 – $5,000
Australian National University Lãnh thổ thủ đô Úc Năm 1 Đại học Học bổng năm 1 ĐH $2,500 – $5,000
South Australia Institute of Business and Technology (SAIBT) Nam Úc Khóa Tiếng Anh Khóa Tiếng Anh Miễn phí 10 tuần
Navitas English All Khóa Tiếng Anh Học bổng Tiếng Anh  20 tuần free 4 tuần
30 tuần free 6 tuần
40 tuần free 8 tuần
SIBT New South Wales Dự bị Học bổng Dự bị $2,500
SIBT New South Wales Năm 1 Đại học Học bổng Năm 1 ĐH $2,500
Navitas ANZ Earlybird Scholarship All Dự bị/ Năm 1 Đại học Học bổng cho sinh viên chuyển tiếp lên các trường đối tác của Navitas 30%
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN HỌC BỔNG ÚC

Để có thông tin chính xác nhất và lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn dựa trên kết quả học tập, tiếng Anh và các thành tích của bạn, vui lòng liên lạc với du học Nam Phong để được tư vấn chuyên sâu bằng cách đăng ký online hoặc liên lạc trực tiếp tới văn phòng du học Nam Phong:

Liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ: 19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 04 3917 1313 và Hotline: 0901 734 288

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn

 

Học bổng 30% của 10 trường đại học top 10 tại Úc – Nhập học tháng 2/2017

Học bổng 30% của 10 trường đại học top 10 tại Úc – Nhập học tháng 2/2017

Bạn đang dự định du học tại Úc vào kì nhập học tháng 2/2017. Bạn muốn  tại các trường Đại học chất lượng hàng đầu và muốn tìm cho mình học bổng để giảm bớt chi phí du học thì rất nhiều học bổng trị giá 30% tại 10 trường Đại học của Úc đang chờ đón bạn

Trị giá học bổng

30% học phí cho năm đầu tiên đầu tiên chương trình dự bị hoặc Năm 1 Đại học

Điều kiện của học bổng

 • Hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12 với điểm trung bình GPA 7.5
 • Tiếng anh tối thiểu: IELTS 5.5( không band nào dưới 5.0)
 • Nhập học kì tháng 2/2017

Các trường Đại học áp dụng

University of Adelaide

Trường được thành lập năm 1874, tọa lạc tại thành phố Adelaide, bang Nam Úc. Đây là Đại học công lập đa ngành, đa lãnh vực, đa cơ sở, thuộc nhóm Group of Eight (Go8) – top 8 trường ĐH nghiên cứu hàng đầu Úc. Ngoài ra đây cũng là nơi đào tạo 5 trong số 8 nhà khoa học Úc đoạt giải Nobel và nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Úc

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-11

University of South Australia

Đại học Nam Úc (UniSA) là một cơ sở giáo dục quốc tế hiện đại và tiến bộ với lịch sử 150 năm. UniSA được quốc tế công nhận trong việc cung cấp các chương trình nghề nghiệp tập trung có liên quan đến chuyên môn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên gương mẫu, và cung cấp cho sinh viên tiếp cận với trang thiết bị hiện đại

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-2

Griffith University

Đại học Griffith, có năm cơ sở tại Queensland, là một trong những trường đại học tốt nhất ở Nam bán cầu. Xếp hạng trong top 4% của các trường đại học trên thế giới cho mức độ học tập nghiên cứu nền tảng và tập trung vào những lĩnh vực nổi trội, phương pháp tiếp cận linh hoạt của Griffith cho phép bạn quyết định việc học và mở rộng lựa chọn nghề nghiệp của bạn

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-5

Deakin University

Đại học Deakin có mạng lưới các trụ sở trên khắp vùng Victoria.
Thông qua các chương trình giáo dục kinh doanh chuyên nghiệp và sâu rộng, và sự phát triển nghiên cứu sáng tạo, Đại học Deakin đã có mối quan hệ mạnh mẽ với chính phủ, các tập đoàn lớn và các hiệp hội chuyên nghiệp. Điều này cho phép trường tiếp cận một cách nhanh chóng trong sự phát triển công nghệ, và đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của sinh viên và các đối tác. Deakin thường xuyên đạt được tỉ lệ xếp hạng cao nhất trong các cuộc khảo sát về sự hài lòng sau khi sinh viên tốt nghiệp đại học, và đã hai lần đoạt giải trường đại học Úc được yêu thích nhất trong năm

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-7

Curtin University

Đại học Công nghệ Curtin ở Perth, Tây Úc. Curtin là trường đại học lớn nhất trên bờ biển phía tây của Úc và có một danh tiếng toàn cầu như là một môi trường học tập năng động

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-4

Latrobe University

Được thành lập vào năm 1964, Đại học La Trobe được công nhận là một trong những trường đại học tốt nhất của Úc. Trường đại học cung cấp các khóa học đại học và sau đại học với năm khoa chính: Khoa học Y tế, Khoa học Xã hội, Quản lý, Luật và Giáo dục. Trường có uy tín đặc biệt mạnh mẽ trong các lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn, và trước đây đã được xếp hạng trong 100 trường đại học hàng đầu trong thế giới cho Y Sinh

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-10

Western Sydney University

Là một trường đại học được xếp hạng cao trong danh sách các trường đại học trên thế giới về học thuật và định hướng nghiên cứu. Vị trí của trường ở trung tâm của thành phố nổi tiếng nhất của Úc, các trường ở Sydney là nơi lý tưởng để cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn cầu và cơ hội không giới hạn cho sự thành công.

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-9

Canberra University

Trường tọa lạc tại thành phố Caberra – thủ đô Úc, nơi đặt trụ sở của chính phủ các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, cộng đồng ngoại giao cũng như các tổng công ty quốc tế với diện tích hơn 120 ha vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố Canberra 8km về hướng tây, trường nằm kề ngay học viện công nghệ Canberra ( Canberra institute Technology ) và các cơ quan của chính phủ liên bang vì vậy an ninh ở đây được xem là an toàn nhất Australia.

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-8

Edith Cowan University

Trường tại Đại học Edith Cowan có khuôn viên ở Brisbane, một trong những thành phố năng động nhất của Úc. Chỉ mất vài phút đi từ trung tâm thành phố Perth với phương tiện giao thông công cộng tuyệt vời

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-3

New Castle University

Đại học Newcastle Australia mang đến cho sinh viên các chương trình học tập đa dạng trong các lĩnh vực như y, dược, kinh tế, luật, kiến trúc, kỹ sư, khoa học, truyền thông, IT, thiết kế sáng tạo và giáo dục.
90% các chương trình sau đại học tạo điều kiện cho sinh viên làm việc và rèn luyện các yếu tố lãnh đạo

hoc-bong-30-tai-11-truong-dai-hoc-top-10-uc-6

Du học Úc PTTH – “Bệ phóng” duy nhất cho khối ngành Y và Luật

Du học Úc PTTH – “Bệ phóng” duy nhất cho khối ngành Y và Luật

Bạn ước mơ trở thành Luật sư, Bác sỹ, Dược Sỹ ….và làm việc tại những công ty hàng đầu trên thế giới về những lĩnh vực này. Bạn lựa chọn Úc là điểm đến giáo dục cho bản thân bởi môi trường an toàn, thân thiện, chất lượng đào tạo được công nhân trên toàn thế giới, chi phí hợp lý cũng như cơ hội định cư, việc làm sau khi hoàn thành khóa học…….. có thể giúp bạn tiến đến thành công. Vậy thì đâu là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu con đường du học và chinh phục ước mơ của mình?

Con đường học các ngành Y/ Luật/ Dược…. tại Úc không hề dễ dàng

Hiện nay, hầu hết các trường Đại học tại Úc đã mở cửa cho sinh viên quốc tế học các chương trình Y khoa, Nha Khoa, Dược, Luật, …. Tuy nhiên, đây đều là những ngành có nét đặc thù riêng vì vậy để trở thành sinh viên của 1 trong ngành tại Úc không hề đơn giản.

 1. Yêu cầu đầu vào “khắt khe”

Các ngành đặc thù hầu hết yêu cầu đầu vào rất cao dù bạn là sinh viên bản địa hay sinh viên quốc tế đến từ bất kì quốc gia nào. Nhiều trường Đại học tại Úc chỉ có 1 chỉ tiêu nhất định cho học sinh quốc tế, tạo sức cạnh tranh rất lớn. Chính bởi vậy, các ứng viên bắt buộc có học lực rất tốt và có những điểm nhấn trong bộ hồ sơ để cạnh tranh với những sinh viên khác.

A5RKJA School report card with A+ written on front.

Không chỉ có học lực mà yêu cầu tiếng Anh IELTS cho các ngành này cũng cao hơn so với các ngành khác như Kinh tế, Truyền thông, Nghệ thuật……bởi các ngành này liên quan trực tiếp tới con người vì vậy việc trường cần đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu và hiểu đúng những bài giảng trên lớp cũng như là sẵn sàng cho công việc sau này

 1. Thời gian học dài hơn

Thông thường, các chương trình Cử nhân tại Úc sẽ được hoàn thành trong 3 năm nhưng các khóa học của các ngành đặc thù sẽ có thời gian học dài hơn như Luật là 4 năm, Y là 6-8 năm….

 1. Trải qua quá trình thực tập có giám sát

hoc-ptth-lo-trinh-duy-nhat-cho-nganh-y-luat-3Để có thể làm việc như 1 luật sư,  bác sỹ, dược sỹ thì các sinh viên phải hoàn thành chương trình thực tập có giám sát bởi 1 chuyên viên trong ngành. Quá trình thực tập không chỉ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mà đây cũng là yêu cầu bắt buộc trước khi bạn được cấp phép hành nghề.

 1. Được công nhận bởi Accsociation/ Council của ngành

Những ngành đặc thù tại Úc hầu hết đều có những Associate hay Council của riêng mình như:

 • Ngành Luật: Law Council of Australia
 • Ngành Y: Australian Medical Association (AMA)
 • Ngành Dược: Pharmacy Board of Australia và the Australian Pharmacy Council

…..

hoc-ptth-lo-trinh-duy-nhat-cho-nganh-y-luat-5Để nhận được giấy phép hành nghề, các sinh viên phải trải qua các kì thi chuyên môn của ngành do các Hiệp hội/ Hội đồng tổ chức. Thông qua bài thi, Hiệp hội/ Hội đồng có thấy đánh giá được những kiến thức căn bản của ngành bạn nắm được và đảm bảo bạn có đầy đủ các kỹ năng hành nghề rất cần thiết như khả năng phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt, kiến thức uyên bác, tư duy phản biện……. Kết quả đưa ra được dựa vào 2 yếu tố là kết quả của quá trình thực tập có giám sát và bài thi chuyên môn.

Đâu là lộ trình lý tưởng dành cho ngành Y/ Luật/ Dược

Chính bởi những yêu cầu nghiêm ngặt và khắt khe của ngành nên việc xây dựng một nền tảng kiến thức chắc chắn trong những năm học cấp 3 là rất quan trọng. Tuy nhiên đối với các học sinh quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, bạn sẽ không thể vào thẳng Đại học mà phải học 1 năm Dự bị Đại học, thậm chí học lại cấp 3 tại Úc để vào học những ngành này.

Do vậy, thời gian phù hợp cho các bạn học sinh Việt Nam du học Úc ngành đặc thù là ngay từ bậc Trung học Phổ thông. hoc-ptth-lo-trinh-duy-nhat-cho-nganh-y-luat-6

Học Trung học tại Úc là tiền đề tuyệt vời để các bạn vào thẳng năm 1 Đại học. Tại đây, các bạn học sinh không chỉ nâng cao khả năng tiếng anh của mình mà còn làm quen với cách học tập giảng dạy hoàn toàn khác biệt để có thể thích nghi hoàn toàn khi lên học Đại học nhất là những ngành đặc thù với yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt và khắt khe cũng như tiết kiệm thời gian để hoàn thành chương trình học

Ngoài ra, việc cho con đi du học từ sớm phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của cha mẹ. Vậy hãy để du học Nam Phong cùng đồng hành và hỗ trợ các bạn tìm hiểu, quan sát và vạch ra lộ trình phù hợp nhất trên con đường dẫn đến tương lai thành công của con bạn!

Để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ Du học Úc, mời bạn liên hệ với những chuyên gia kinh nghiệm về giáo dục của Du Học Nam Phong để nhận được sự tư vấn hiệu quả và tận tâm nhất.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC ÚC

Địa chỉ: 19P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 04 3917 1313 và Hotline: 0901 734 288

Email: contact@duhocnamphong.vn

Website: duhocnamphong.vn