Ambassador Scholarships

Ambassador Scholarship

Wilfrid Laurier International College

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ĐẠI HỌC WILFRID LAURIER.

Các chương trình và phương pháp giảng dạy của Trường Cao đẳng Quốc tế Wilfrid Laurier mang đến cho sinh viên quốc tế cơ hội được chuẩn bị đầy đủ cho việc học đại học và chuyển tiếp suôn sẻ sang Đại học Wilfrid Laurier. Chương trình toàn diện cả về học thuật và ngoại khóa, cho phép học sinh khám phá và định hướng hành trình cá nhân của mình để đi đến thành công.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Wilfrid Laurier International College
Tên chương trình học bổng Ambassador Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng 5000

Điều kiện tóm tắt
GPA 6.5
Tiếng anh 5.5
Điều kiện khác Application form, Interview

Thông tin chi tiết

Học bổng này có tính cạnh tranh cao (chỉ có 3 suất trên toàn cầu). Tất cả những người có ưu đãi tháng 9 năm 2024 của WLIC đều đủ điều kiện để đăng ký. Học bổng không được hoãn lại, sinh viên phải đăng ký vào tháng 9 năm 2024.

Deposit trước ngày 01/05/2024

Học bổng khác của trường

Wilfrid Laurier International College Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier International College

Feature Leader Scholarships

Giá trị: 4000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.5 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Mount Saint Vincent University Cấp học Điều kiện Mount Saint Vincent University

Entrance Scholarship

Giá trị: $2,500-$28,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

UMC - Upper Madison College Cấp học Điều kiện UMC - Upper Madison College

Học bổng đầu vào trường Upper Madison College

Giá trị: 10.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Pickering College Cấp học Điều kiện Pickering College

Spring Family Scholarship

Giá trị: $7,500 - $25,000

Trung học

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Học bổng khác trên thế giới

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Undergradute Tution fee Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000-£10,000

Chứng chỉ sau đại học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU Visual Arts Endowment Scholarship

Giá trị: 5.000 USD

Cử nhân

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne International Undergraduate Scholarship

Giá trị: Lên đến $56,000

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Merit Scholarship

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Tối thiểu 8.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học