Automatic Scholarships

Automatic Scholarships

University of Gloucestershire
Tổ chức cấp học bổng University of Gloucestershire
Tên chương trình học bổng Automatic Scholarships
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor , Master
Giá trị học bổng £4,000

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh
Điều kiện khác Phải accept offer và pay first fee instalment

Học bổng khác của trường

University of Gloucestershire

Music Scholars

Annually receive £150, Được học 30' miễn phí mỗi t

Trong thời gian học tại trường

Sinh viên full-time có thể chơi nhạc cụ, hát đạt đến Grade 5 hoặc tương đương

Chi tiết

University of Gloucestershire

Hỗ trợ học phí cho học sinh Việt Nam

£2,000/năm

Là sinh viên Việt Nam

Chi tiết

University of Gloucestershire

Học bổng Post Graduate Merit

50% học phí

Tiếng anh 6.0 không band nào dưới 5.5

Chi tiết

University of Gloucestershire

Merit based scholarship for BA Graphic Design

50%

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Master Scholarships

50% học phí

Trong 1 năm

Personal Statement

Chi tiết

University of Huddersfield

Southeast Asian Scholarship

Up to £8,000

Học sinh Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar đăng ký học full-time

Chi tiết

Kingston Universtiy

International Scholarship

£2,000

Cho năm đầu tiền

Chi tiết

Robert Gordon University

RGU International Student Discount

£3,000

£3,000 cho Bachelor £2,000 cho Master

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Chi tiết

Robert Gordon University

Chevening Scholarship

100% chi phí + học phí

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

300- 500 CAD

GPA 85%

Chi tiết

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

1.000- 5.000 CAD

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Chi tiết

Drew University

Drew Scholarship

$7,000

GPA 3.25-3.499

Chi tiết

Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

$ 10,000 - $25,000

Chi tiết

Drew University

Baldwin Honors Scholarship

$2,500

Chi tiết