BCU Achievement Scholarship

BCU Achievement Scholarship

Birmingham City University
Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Đại học Birmingham City University tự hào về uy tín chất lượng, hệ thống giáo dục tập trung vào sinh viên trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện. Không những thế, các khóa học được giảng dạy tại các cơ sở hiện đại (top 30 trường đại học anh về mức đầu tư cơ sở vật chất -216 triệu bảng Anh), nhân viên trình độ cao với định hướng tập trung vào các kỹ năng thực tiễn và sự liên quan chuyên môn hướng tới mục đích sinh viên tốt nghiệp có khả năng lao động với hiệu suất tốt nhất.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Birmingham City University
Tên chương trình học bổng BCU Achievement Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Master
Giá trị học bổng £3,000

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh
Điều kiện khác Tốt nghiệp ĐH hạng 1 hoặc 2 từ BCU và học tiếp lên thạc sĩ

Học bổng khác của trường

Birmingham City University

Postgraduate Scholarships

 up to £2,000

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Bangor University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Chi tiết

Ulster University

Master Scholarships

Up to £4000 scholarship

Tiếng anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Algoma University

The Award of Excellence

500 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học, không được renewable

GPA 6.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Dean’s Award

1000 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học

GPA 7.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The President’s Award

2.500 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học, không được renewable

GPA 8.0 - Ielts 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Chancellor’s Award

5000 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học được renewable tối đa 4 năm

GPA 9.0 - Ielts IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết