BCU Achievement Scholarship

BCU Achievement Scholarship

Birmingham City University
Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Đại học Birmingham City University tự hào về uy tín chất lượng, hệ thống giáo dục tập trung vào sinh viên trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện. Không những thế, các khóa học được giảng dạy tại các cơ sở hiện đại (top 30 trường đại học anh về mức đầu tư cơ sở vật chất -216 triệu bảng Anh), nhân viên trình độ cao với định hướng tập trung vào các kỹ năng thực tiễn và sự liên quan chuyên môn hướng tới mục đích sinh viên tốt nghiệp có khả năng lao động với hiệu suất tốt nhất.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Birmingham City University
Tên chương trình học bổng BCU Achievement Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng £3,000

Điều kiện khác Tốt nghiệp ĐH hạng 1 hoặc 2 từ BCU và học tiếp lên thạc sĩ

Học bổng khác của trường

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarships

Giá trị:  up to £2,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Portsmouth Cấp học Điều kiện University of Portsmouth

Chancellors Global Academic Merit Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học Full-time

University of Brighton Cấp học Điều kiện University of Brighton

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

CATS College London Cấp học Điều kiện CATS College London

Entrance Scholarship

Giá trị: 20%-40% học phí

Trung học

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 - £3000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Nebraska - Lincoln, USA Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln, USA

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

J. Addison School, Canada Cấp học Điều kiện J. Addison School, Canada

Học bổng Vietnamese Student Bursary

Giá trị: 4,000 CAD

Trung học

GPA Trên 6.0

The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Scholarships available for courses in Business, Engineering, IT and Science.

Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ