Charles Sturt Regional Scholarships

Charles Sturt Regional Scholarships

Charles Sturt University (CSU)
Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt University (CSU)

Sydney, NSW, Australia

Đại học Charles Sturt University (CSU) là trường đại học đa ngành dành cho du học Úc và là cơ sở đào tạo từ xa hàng đầu tại đây. CSU là một trong những trường đại học công lập lớn hàng đầu và là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Liên bang Úc. Trường nghiên cứu tạo ra 3 chiến lược tập trung vào chất lượng học sinh, liên kết cộng ồng trên toàn thế giới, phát triển bộ máy hoạt động nhà trường nhằm không ngừng thay đổi kiến thức phù hợp với diễn biến, nhu cầu tuyển dụng các quốc gia và trên toàn thế giới

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Charles Sturt University (CSU)
Tên chương trình học bổng Charles Sturt Regional Scholarships
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor , Master
Giá trị học bổng 9% – 16% mỗi học kì

Số lượng

Chuyên ngành

Bachelor degree in Accounting, Business or IT : 9%

Master of Information Technology: 16%

Master of Professional Accounting: 13%

 

Hạn nộp 2020
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Điều kiện chi tiết

Học tại campus: Albury-Wodonga, Bathurst, Port Macquarie, Wagga Wagga

 

Học bổng khác của trường

Charles Sturt University (CSU)

Học bổng du học Úc dành cho sinh viên ưa thích truyền thông báo chí tại trường CSU

6.000 AUD

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

Undergraduate & Postgraduate Scholarship

AU$ 2,000 – 4,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

CSU Study Centres undergraduate and postgraduate schoalrship

$2,000 - $4,000

Phỏng vấn

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

Port Macquarie Accommodation Scholarship

50% phí

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

International Student Scholarship

Lên đến 10.000 USD

GPA 75%

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

$1.000 - 100%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Carnegie Mellon University

The CMU Australia Scholarships

$20.000 - $30.000

- 21-month master degree: $30,000 - 12-month master degree: $20,000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Academy of Information Technology

Creative Mind Scholarship

50% term tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

TAFE NSW

MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

up to $2,000

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Algoma University

The Award of Excellence

500 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học, không được renewable

GPA 6.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Dean’s Award

1000 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học

GPA 7.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The President’s Award

2.500 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học, không được renewable

GPA 8.0 - Ielts 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Chancellor’s Award

5000 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học được renewable tối đa 4 năm

GPA 9.0 - Ielts IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Virginia International University

Welcome - Regional Scholarship

$ 500

Chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 2.75/4.0 - Ielts IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 79/550

Chi tiết