Dome Scholarship

Dome Scholarship

Luther College High School
Luther College High School

Luther College High School

Regina, Saskatchewan, Canada

Luther College High School là ngôi trường trung học tư thục có lịch sử lâu đời của Canada. Luther College High School nằm trong hệ thống Luther College  thành lập vào năm 1913 và bao gồm một trường trung học và một cơ sở sau trung học, liên kết với Đại học Regina.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Luther College High School
Tên chương trình học bổng Dome Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 1000

Học bổng khác của trường

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Education Fund

Giá trị: Thay đổi

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Emerging Market Award

Giá trị: $1.000 - $4,000 CAD

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Glenlyon Norfolk School Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School

Entrance Scholarship

Giá trị: Lên đến $5,000

Trung học

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

Ryerson University Cấp học Điều kiện Ryerson University

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

University of Dundee, UK Cấp học Điều kiện University of Dundee, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

Charles Sturt Regional Scholarships

Giá trị: 9% – 16% mỗi học kì

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Petroleum Engineering Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

International Early Payment Discount

Giá trị: £ 1.000

Cử nhân , Thạc sĩ

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học