Dome Scholarship

Dome Scholarship

Luther College High School
Luther College High School

Luther College High School

Regina, Saskatchewan, Canada

Luther College High School là ngôi trường trung học tư thục có lịch sử lâu đời của Canada. Luther College High School nằm trong hệ thống Luther College  thành lập vào năm 1913 và bao gồm một trường trung học và một cơ sở sau trung học, liên kết với Đại học Regina.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Luther College High School
Tên chương trình học bổng Dome Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 1000

Học bổng khác của trường

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Admission Scholarship

Giá trị: 1.000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Partial scholarships

Giá trị: 25% - 50% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Cử nhân

UIS - Urban International School Cấp học Điều kiện UIS - Urban International School

High Academic Performance

Giá trị: 2000

Trung học

GPA 8.5 - Tiếng Anh Không yêu cầu

Học bổng áp dụng cho học sinh đăng ký kỳ nhập học từ 01/2021 - 01/2022

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 8.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Học bổng khác trên thế giới

The University of Law, UK Cấp học Điều kiện The University of Law, UK

Lord Blunkett Widening Access Award

Giá trị: £1,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

School of Business International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Global Undergraduate Scholarships

Giá trị: £2,000

Chứng chỉ sau đại học

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Bachelor of International Business Foundation Year Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA 74% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Roehampton, UK Cấp học Điều kiện University of Roehampton, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc