Du Học Canada – Viện Công Nghệ British Columbia

Viện Công nghệ British Columbia (còn gọi là BCIT), là một tổ chức giáo dục đại học công lập công lập. Học viện tổ chức các chương trình sau trung học có 5 cơ sở nằm trong khu vực Metro Vancouver, bao gồm khuôn viên chính tại Burnaby, British Columbia, Canada. Tham gia các hoạt động giải trí, các chương trình được nhà trường tổ chức nhằm kết nối du học sinh và cộng đồng trường với nhau.