Earl A. and Lenore H. Tripke Fellowship

Earl A. and Lenore H. Tripke Fellowship

Arizona State University
Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Nằm ở phía Tây Nam nước Mỹ, Arizona State University là trường đại học công lập được xếp hạng cao trong số các trường đại học quốc gia nói chung (#117) và các trường công lập nói riêng (#53). Với sự đa dạng và tầm nhìn xa trong việc đào tạo cùng khả năng hỗ trợ sinh viên học tập, Arizona là một lựa chọn trải nghiệm đại học tốt dành cho những ai quan tâm đến việc giáo dục toàn diện.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Arizona State University
Tên chương trình học bổng Earl A. and Lenore H. Tripke Fellowship
Loại học bổng 0
Bậc học Master
Giá trị học bổng $4,000

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

  • Sinh viên phải đăng ký tối thiểu 6 tín chỉ trình độ sau đại học cho mùa xuân tại New College of Interdisciplinary Arts and Sciences.
  • Sinh viên tốt nghiệp 
  • Có học lực tốt.

 

Thông tin chi tiết

  • Hỗ trợ học kỳ mùa xuân
  • Cung cấp học phí cho học kỳ mùa xuân nếu chưa được chi trả thông qua các nguồn khác của trường đại học (ví dụ: miễn giảm học phí TA / RA)
  • LƯU Ý:  Việc không sử dụng giải thưởng này trong thời gian quy định có thể dẫn đến không được thụ hưởng.

Học bổng khác của trường

Arizona State University

International Student Scholarship

$ 2,000 - $ 35,000

Chi tiết

Arizona State University

International Student Scholarship

$ 2,000 - $ 20,000

Chi tiết

Arizona State University

Interdisciplinary Enrichment Fellowship

$ 16,000

$ 8,000 mỗi kỳ

Chi tiết

Arizona State University

ASU WISH Scholarship

$1,000 - $4,000

GPA 3.0

Chi tiết

Arizona State University

Phi Theta Kappa Scholarship

$2,000

GPA 3.5

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Drew University

Drew Scholarship

$7,000

GPA 3.25-3.499

Chi tiết

Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

$ 10,000 - $25,000

Chi tiết

Drew University

Baldwin Honors Scholarship

$2,500

Chi tiết

Drew University

Drew Scholarship in the Arts

$1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Chi tiết

Culver Stockton College

Học bổng trường Culver Stockton College

6.695 USD

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

300- 500 CAD

GPA 85%

Chi tiết

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

1.000- 5.000 CAD

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt Regional Scholarships

9% – 16% mỗi học kì

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Chi tiết

University of Gloucestershire

Automatic Scholarships

£4,000

Phải accept offer và pay first fee instalment

Chi tiết

University of Canberra

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

10% học phí

GPA 7.0

Chi tiết