Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

ULethbridge International College Calgary

Với sự thành công và hạnh phúc của sinh viên quốc tế là ưu tiên hàng đầu, Trường Cao đẳng Quốc tế ULethbridge Calgary (UICC) cung cấp cho người học sự hỗ trợ và hướng dẫn trong một môi trường thân thiện, hòa nhập. Công thức này mang lại thành công trong lớp học, đồng thời truyền đạt các kỹ năng và sự tự tin cho sinh viên tốt nghiệp để tạo nên sự khác biệt trong sự nghiệp chuyên môn của từng sinh viên. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng ULethbridge International College Calgary
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng 2,000

Hạn nộp 30/06/2024
Điều kiện tóm tắt
GPA 6.0
Tiếng anh 5.5
Điều kiện khác Application form, Interview

Thông tin chi tiết

Đăng ký vào chương trình UTP Stage II tại trường kỳ nhập học tháng 9/204

Deposit trước : 30 Jun 2024

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 5.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

GPA 80 -89.99

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

International Excellence Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp tích cực cho chương trình học .

Georgian College Cấp học Điều kiện Georgian College

The Georgian College Entrance Scholarship

Giá trị: $2000 CAD

GPA 7.0 trở lên

Học sinh vào học thẳng khoá chính của trường

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Học bổng khác trên thế giới

Bradshaw Christian School , USA Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School , USA

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

International Masters Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Trường Trung Học St. Clare's Oxford , UK Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford , UK

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

The London Institute of Banking & Finance, UK Cấp học Điều kiện The London Institute of Banking & Finance, UK

Joint LIBF và ISH Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

SAIBT - South Australian Institute of Business and Technology, Australia Cấp học Điều kiện SAIBT - South Australian Institute of Business and Technology, Australia

English Scholarships

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học