Feature Leader Scholarships

Feature Leader Scholarships

Wilfrid Laurier International College

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ĐẠI HỌC WILFRID LAURIER.

Các chương trình và phương pháp giảng dạy của Trường Cao đẳng Quốc tế Wilfrid Laurier mang đến cho sinh viên quốc tế cơ hội được chuẩn bị đầy đủ cho việc học đại học và chuyển tiếp suôn sẻ sang Đại học Wilfrid Laurier. Chương trình toàn diện cả về học thuật và ngoại khóa, cho phép học sinh khám phá và định hướng hành trình cá nhân của mình để đi đến thành công.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Wilfrid Laurier International College
Tên chương trình học bổng Feature Leader Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng 4000

Điều kiện tóm tắt
GPA 6.5
Tiếng anh 5.5
Điều kiện khác Application form, Interview

Thông tin chi tiết

Học bổng này dành cho tất cả những học sinh có offer vào tháng 9 năm 2024 của WLIC. Học bổng không được hoãn lại.

Đóng deposit trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thông báo giải thưởng

Deadline 01/05/2024

Học bổng khác của trường

Wilfrid Laurier International College Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier International College

Ambassador Scholarships

Giá trị: 5000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.5 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

GPA 80 -89.99

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000

Cử nhân

GPA 90-94.99

University of Manitoba Cấp học Điều kiện University of Manitoba

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $2,000

Cử nhân

GPA 9.0

University of Prince Edward Island (UPEI) Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI)

Guaranteed Scholarships

Giá trị: $500- $3,000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Selkirk College Cấp học Điều kiện Selkirk College

Entrance Scholarship

Giá trị: 1.000

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét

Học bổng khác trên thế giới

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

Swinburne X LinkedIn International Program – NEW

Giá trị:

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Rollins College, USA Cấp học Điều kiện Rollins College, USA

Presidential Scholarships

Giá trị: $24,000/năm

Cử nhân

GPA >3.3

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Music Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000 Eur

Cử nhân

ICMS - International College of Management, Australia Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management, Australia

2023 Postgraduate Innovation Scholarship

Giá trị: Up to 15,200 AUD

Thạc sĩ

GPA GPA 7.5 - Tiếng Anh IELTS 7.0

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Creative Mind Scholarship

Giá trị: € 3,000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 6.0

Motivation letter, CV