Global Gateway Program(3 Quarters)

Global Gateway Program(3 Quarters)

DePaul University
DePaul University

DePaul University

CHICAGO, Illinois, USA

Nằm ở Chicago, Illinois, Đại học DePaul University được xếp hạng trong top 120 các trường đại học quốc gia tại Hoa Kỳ. Nổi tiếng với chương trình đa dạng và nhiều cơ hội thực tập lấy kinh nghiệm, DePaul University là trường đại học quốc gia giảng dạy tập trung vào tính cá nhân.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng DePaul University
Tên chương trình học bổng Global Gateway Program(3 Quarters)
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng $2,000 -$15,000

Awarded at admission, Scholarships for Years 2-4($9,000 to $12,000) available. GPA dependent (min 3.0) approved by the University from the GGP

Học bổng khác của trường

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

Graduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $5,000

Thạc sĩ

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $14,000 - $23,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Thạc sĩ

Texas Wesleyan University Cấp học Điều kiện Texas Wesleyan University

Regularly admitted international students scholarship

Giá trị: 16,000 USD

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 5.0/ TOEFL 68

No SAT/ACT

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị thạc sĩ

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $15,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Học bổng khác trên thế giới

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

English Scholarships

Giá trị: 10 tuần miễn phí

Cao đẳng

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

International Cost of Living Vietnam Scholarships

Giá trị: $1.000

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 6.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Fraser Valley., Canada Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley., Canada

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

University Of Sussex, UK Cấp học Điều kiện University Of Sussex, UK

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Curtin International Scholarships

Giá trị: 25% of first year tuition

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học