Global Citizen Scholarship

Global Scholarships

FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

Fraser International College là một tổ chức giáo dục bậc cao đẳng tại Vancouver, dành cho những bạn ao ước được học tập tại trường đại học Simon Fraser University (SFU) danh tiếng bậc nhất tại Canada nhưng không đủ điều kiện vào học thẳng chương trình. Chất lượng đào tạo của trường được đảm bảo, cơ sở vật chất đầy đủ theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ mang đến cho sinh viên hành trang kiến thức. Đó còn là nền tảng kinh nghiệm để các em tự tin hòa nhập vào bất cứ môi trường quốc tế nào khác.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng FIC Fraser International College (Simon Fraser University)
Tên chương trình học bổng Global Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng 5,000

Điều kiện tóm tắt
GPA 7.0
Tiếng anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening
Điều kiện khác Application form, Interview

Thông tin chi tiết

Sinh viên phải sẵn sàng giới thiệu hồ sơ vào FIC.

Đăng ký vào chương trình Stage II tại FIC

Sinh viên có trách nhiệm thanh toán phần học phí học kỳ đầu.

Học bổng không được chuyển nhượng cho sinh viên khác

Học bổng khác của trường

FIC Fraser International College (Simon Fraser University) Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay

Sustainability Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

FIC Women in STEM Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

New Student Scholarships

Giá trị: 2,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit +SAT based scholarship

Giá trị: 65% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 - 4.0 + SAT > 1280 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

ACT: 27+

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Character

Giá trị: $ 600

Trung học

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

GPA 8,0

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Trung học

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $15,000/năm

Cử nhân

GPA 90+

Học bổng khác trên thế giới

ICMS - International College of Management, Australia Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management, Australia

International Scholarship

Giá trị: Up to 15,000 AUD

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS 6.5

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Queen Management Scholarship 2021

Giá trị: 3000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Alternative Study Path Business, Health, Hospitality & Design 15% Scholarship

Giá trị: 15%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

The University of Hull, UK Cấp học Điều kiện The University of Hull, UK

Graduate PGT Scholarship

Giá trị: £1,000

Chứng chỉ sau đại học