Graduate Scholarship

Graduate Scholarship

TIA - Toronto International Academy
TIA - Toronto International Academy

TIA - Toronto International Academy

Mississauga, Ontario, Canada

Chương trình trung học phổ thông chính là nền tảng để xây dựng từng bậc thang vững chắc nối tiếp đưa các bạn học sinh đến với các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, điểm làm nên sự khác biệt của TIA đó là việc luôn luôn theo sát học sinh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống thường ngày. TIA luôn luôn có sự kết nối tích cực giữa học sinh và phụ huynh dù cho cách xa nửa vòng trái đất.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng TIA - Toronto International Academy
Tên chương trình học bổng Graduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 1,000 - 50,000 CAD

Điều kiện khác Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

Học bổng khác của trường

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Entrance Scholarship

Giá trị: $1,000 - $5,000

Trung học

Hồ sơ và interview

Merit Scholarships

Giá trị: 1,000 - 2,000 CAD

Trung học

GPA Học lực giỏi xuất sắc

Dành cho sinh viên năm 2, phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng để được xét duyệt

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Selkirk College Cấp học Điều kiện Selkirk College

Entrance Scholarship

Giá trị: 1.000

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét

Toronto Central Academy Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

Trung học

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit Based Scholarship

Giá trị: 30% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 – 4.0 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

Học bổng khác trên thế giới

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW Business School Honours Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Department scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân

Birmingham City University, UK Cấp học Điều kiện Birmingham City University, UK

Postgraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Thạc sĩ

University of Wolverhampton, UK Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton, UK

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân