GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

University of Greenwich
University of Greenwich

University of Greenwich

London, England, UK

Đại học Greenwich University, London, Anh quốc tự hào là một trong những trường đại học nhiều sinh viên quốc tế mong muốn theo học nhất. Với bề dày kinh nghiệm đào tạo gần 130 năm, đội ngũ giảng viên ưu tú trường Đại học Greenwich, trường đã thu hút hơn 38.000 lượng sinh viên Quốc tế theo học và từ hơn 140 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Greenwich
Tên chương trình học bổng GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 10,000

Số lượng 1

Chuyên ngành

MSc Global Environmental Change or the MSc Agriculture for Sustainable Development

Hạn nộp 31/05/2021

Điều kiện chi tiết

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Full Name
  • Application ID number
  • Course title (from the list above)
  • Highest qualification you hold
  • Name of current/previous educational institution
  • Correspondence email
  • Future plans (a few sentences about what you plan to do after finishing your MSc degree and your interest in sustainable development).

Thông tin chi tiết

Học sinh cần nộp hồ sơ vào trường trước sau đó mới tiến hành apply học bổng.

Học bổng khác của trường

University of Greenwich Cấp học Điều kiện University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

The William Hills Scholarship

Giá trị: £2,000 each year 

Cử nhân

Sinh viên đăng ký học full-time

The David Fussey Choral Exhibition Bursary 

Giá trị:  £1,000 per year

Cử nhân , Thạc sĩ

The Greenwich Bursary

Giá trị: £700

Cử nhân

Sinh viên học Year 0 và Year 1 Thu nhập hộ gia đình của bạn dưới 25.000 bảng

International Scholarships Award

Giá trị: lên đến £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Sports Scholarships

Giá trị: £500

Cử nhân

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Vice-Chancellor’s Scholarship

Giá trị: £1,000 & £2,000

Cử nhân , Thạc sĩ

CHo kỳ nhập học tháng 9

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

University international leadership scholarship

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

Global Diversity Scholarship

Giá trị: $25.000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Thornton Academy, USA Cấp học Điều kiện Thornton Academy, USA

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18,000 / năm

Trung học

James Cook University, Australia Cấp học Điều kiện James Cook University, Australia

International Student Merit Stipend

Giá trị: $700

Cử nhân , Thạc sĩ

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Merit Scholarship

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Tối thiểu 8.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

Giá trị: $5,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học