Học bổng $500

Học bổng $500

Confederation College
Confederation College

Confederation College

Thunder Bay, Ontario, Canada

Với các chương trình và thiết bị tiên tiến, Cao đẳng Confederation hứa hẹn mang đến kết quả đào tạo vượt tiêu chuẩn ngành và vị trí công việc thực tế tại Thunder Bay và khắp cả nước, Confedces College sẽ giúp học sinh có được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Confederation College
Tên chương trình học bổng Học bổng $500
Cấp học Cao đẳng
Giá trị học bổng

Điều kiện tóm tắt
GPA 7.0- 8.0

Điều kiện chi tiết

Tất cả các bạn học sinh có điểm trung bình GPA ở bậc THPT/Cao đẳng/Đại học từ 7.0 cho đến dưới 8.0

Học bổng khác của trường

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000-$ 20,000

Cử nhân

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

Giá trị: 500- 800 CAD

Cử nhân

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University ) Cấp học Điều kiện Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

TMUIC Exclusive Scholarship Opportunity

Giá trị: Up to $4,000 CAD

Đại học quốc tế năm 1

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng Language Proficiency Scholarship

Giá trị: 1,500 CAD

Trung học

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

University of Huddersfield, UK Cấp học Điều kiện University of Huddersfield, UK

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

Cardiff Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College, UK

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers - Vietnam

Giá trị: A$10,000/ 1 year

Cử nhân

GPA 9.0

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

entrepreneurs - Aston Enterprise Scholarship

Giá trị: 50 - 100%

Chứng chỉ sau đại học

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Chevening Universities Wales Vietnam Scholarship

Giá trị: Full fee waiver

Thạc sĩ

Có bằng cử nhân và ít nhất 2 năm kinh nghiệm