Học bổng bạc EMC

Học bổng bạc EMC

Toronto Academy of EMC
Toronto Academy of EMC

Toronto Academy of EMC

Toronto, Ontario, Canada

Toronto's Academy of English, Mathematics and Coding, viết ngắn gọn là EMC  là một trường trung học tư thục mang đến cho các học sinh từ lớp 9 – 12 một chương trình giáo dục trung học chất lượng cao dựa trên những tiêu chuẩn giáo dục hiện hành của tỉnh bang Ontario - cấp bằng trung học tỉnh bang Ontario Secondary School Diploma – OSSD – Bằng trung học được công nhận tại Canada và toàn thế giới. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Toronto Academy of EMC
Tên chương trình học bổng Học bổng bạc EMC
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $1000 CAD - $4000 CAD

Điều kiện tóm tắt
GPA >= 80%

Điều kiện chi tiết

Yêu cầu gửi bảng điểm 2 năm gần nhất

Học bổng khác của trường

Toronto Academy of EMC Cấp học Điều kiện Toronto Academy of EMC

Học bổng vàng EMC

Giá trị:

Trung học

GPA > 80% - Tiếng Anh IELTS >= 5.5

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000

Thạc sĩ

Ryerson University Cấp học Điều kiện Ryerson University

International Secondary School Merit Scholarship

Giá trị: 5.000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 85%+

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

Giá trị: 1.000- 5.000 CAD

Trung học

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Học bổng đầu vào trường TIA

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA Học lực giỏi xuất sắc

Phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng để được xét duyệt

Học bổng khác trên thế giới

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $22,500AUD

Cử nhân

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

MBA International Student Scholarship

Giá trị: up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Dr Alan Phan Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Thạc sĩ

Birmingham City University, UK Cấp học Điều kiện Birmingham City University, UK

Undergraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Cử nhân

Swansea University, UK Cấp học Điều kiện Swansea University, UK

School of Management - Scholarship

Giá trị: Up to £3000

Chứng chỉ sau đại học