Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Newcastle University
Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Trường Đại học Newcastle University được xem như một thành phố của trường Đại học lý tưởng với hơn 18.000 sinh viên và 5,000 sinh viên quốc tế du học Anh đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Sinh viên quốc tế luôn cảm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và học tập tại đây vì Newcastle là “một trong những trường Đại học thành công nhất Vương Quốc Anh“.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newcastle University
Tên chương trình học bổng Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng £8,000

Thông tin chi tiết

1. International Foundation: Up to £8,000

_ Upon progression to Y1: Up to £4,000 

  1. 60% = £2,000
  2. 70% = £3,000
  3. 80% = £4,000

_ Upon progression to Y2: £2,000 (subject to successful progression)

_ Upon progression to Y3:  £2,000 (subject to successful progression)

2. International Year One: Up to £6,000

_ Upon progression to Y2: Up to £4,000 

  1. 60% = £2,000
  2. 70% = £3,000
  3. 80% = £4,000

_ Upon progression to Y3: £2,000 (subject to successful progression)

Học bổng khác của trường

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Pre-Master’s

Giá trị: Up to £4,000

Dự bị thạc sĩ

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

Dự bị đại học

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Giá trị: £4000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Entrance Examinations & Merit Awards 2021 Entry - University Scholarship

Giá trị: 2000 GBP

Cử nhân

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

Law International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Wrexham Glyndwr University Cấp học Điều kiện Wrexham Glyndwr University

The Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: up to £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence

Giá trị: £3,500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

ASBS Global Challenges Scholaship

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Adelphi University, USA Cấp học Điều kiện Adelphi University, USA

International Scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

Aviation Institute of Maintenance, USA Cấp học Điều kiện Aviation Institute of Maintenance, USA

International Student Scholarship - AIM

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Undergradute Tution fee Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

ICMS - International College of Management, Australia Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management, Australia

International Entry Bursary (IEB)

Giá trị: 7,600 - 13,000 AUD

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

UOW Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 30% all tuition fee

Thạc sĩ

GPA 75 WAM hoặc tương đương - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng