Học bổng Đầu Vào

Học bổng Đầu Vào

University of Manitoba
University of Manitoba

University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba, Canada

Trường Đại học Manitoba (University of Manitoba) là trường đại học nổi tiếng lâu đời nhất tại tỉnh bang Manitoba, Canada. Là trường đại học đầu tiên tại miền Tây Canada được xếp hạng trong Top 20 trường đại học hàng đầu tại xứ sở lá phong.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Manitoba
Tên chương trình học bổng Học bổng Đầu Vào
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $2,000

$2000

Điều kiện tóm tắt
GPA 9.0

Học bổng khác của trường

University of Manitoba Cấp học Điều kiện University of Manitoba

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $3,000

Cử nhân

GPA 9.5

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $1,000

Cử nhân

GPA 8.0+

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Toronto Central Academy Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

Trung học

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

British Columbia High School Entrance Scholarships

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Toronto Academy of EMC Cấp học Điều kiện Toronto Academy of EMC

Học bổng bạc EMC

Giá trị: $1000 CAD - $4000 CAD

Trung học

GPA >= 80%

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit Based Scholarship

Giá trị: US $3,780 - $12,660

Đại học quốc tế năm 1

GPA Giỏi trở lên - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

Học bổng khác trên thế giới

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW International Scholarships Application

Giá trị: $5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Science Graduate Scholarship (International)

Giá trị: Lên đến $10,000

Thạc sĩ

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

Thạc sĩ

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Boston Trinity Academy, USA Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy, USA

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học