Học bổng Le Cordon Bleu Brisbane AUD$10,000

Học bổng Le Cordon Bleu Brisbane AUD$10,000

Le Cordon Bleu - Sydney
Trường cấp học bổng Le Cordon Bleu - Sydney
Tên chương trình học bổng Học bổng Le Cordon Bleu Brisbane AUD$10,000
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cao đẳng nâng cao
Giá trị học bổng $10,000

$10,000

Chuyên ngành

Advanced Diploma of Hospitality Management (cuisine or patisserie)

Hạn nộp 2024
Điều kiện tóm tắt
GPA hoàn thành lớp 11 hoặc 12 (tốt nghiệp cấp 3)
Tiếng anh IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)
Điều kiện khác Bài luận 400 từ

Thông tin chi tiết

Học bổng này dành cho những sinh viên đăng ký vào khóa Advanced Diploma of Hospitality Management (cuisine or patisserie). Đây là ưu đãi dành riêng cho sinh viên muốn theo học tại cơ sở Brisbane của chúng tôi trong kỳ tuyển sinh 1 và 2 năm 2024 (tháng 1 và tháng 4). 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Law International Merit Scholarship

Giá trị: 10.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.0/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Global Diversity Scholarship

Giá trị: $25.000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Merit Business Scholarship

Giá trị: 20% Giá trị toàn khóa học

Cử nhân

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Foundation, Diploma & Pre-Master Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500; 5,000; 7,500

Cao đẳng , Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS) Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS)

UTS Postgraduate Academic Exellence International Scholarship (Merit based)

Giá trị: 25% - 35%

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

University Of Surrey, UK Cấp học Điều kiện University Of Surrey, UK

International Excellence Award

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Music Scholarships 

Giá trị: £650

Cử nhân

Nộp đơn đăng ký cho trường

University of Amsterdam, Netherland Cấp học Điều kiện University of Amsterdam, Netherland

Holland Scholarship (HS) - University of Amsterdam

Giá trị: €5000

Cử nhân

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

UCL Global Undergraduate Scholarship

Giá trị:

Cử nhân

Foxcroft Academy, USA Cấp học Điều kiện Foxcroft Academy, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.750 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường