Học bổng vàng EMC

Học bổng vàng EMC

Toronto Academy of EMC
Toronto Academy of EMC

Toronto Academy of EMC

Toronto, Ontario, Canada

Toronto's Academy of English, Mathematics and Coding, viết ngắn gọn là EMC  là một trường trung học tư thục mang đến cho các học sinh từ lớp 9 – 12 một chương trình giáo dục trung học chất lượng cao dựa trên những tiêu chuẩn giáo dục hiện hành của tỉnh bang Ontario - cấp bằng trung học tỉnh bang Ontario Secondary School Diploma – OSSD – Bằng trung học được công nhận tại Canada và toàn thế giới. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Toronto Academy of EMC
Tên chương trình học bổng Học bổng vàng EMC
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng

Lên đến 100% học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA > 80%
Tiếng anh IELTS >= 5.5

Điều kiện chi tiết

Gía trị học bổng được quyết định trên tài liệu học tập, kết quả IELTS, kết quả kiểm tra môn toán của EMC hoặc buổi phỏng vấn trực tiếp với ban giám hiệu trường. 

Học bổng khác của trường

Toronto Academy of EMC Cấp học Điều kiện Toronto Academy of EMC

Học bổng bạc EMC

Giá trị: $1000 CAD - $4000 CAD

Trung học

GPA >= 80%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

ULethbridge International College Calgary Cấp học Điều kiện ULethbridge International College Calgary

Entrance Scholarship

Giá trị: 2,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

Học bổng khác trên thế giới

Queen Mary University, UK Cấp học Điều kiện Queen Mary University, UK

Queen Mary Global Excellence Scholarships (PG)

Giá trị: £2000

Chứng chỉ sau đại học

University of Sheffield, UK Cấp học Điều kiện University of Sheffield, UK

Undergaduate Merit Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Có thành tích cao trong học tập

Abbey DLD, UK Cấp học Điều kiện Abbey DLD, UK

ALPHA SCHOLARS PROGRAMME

Giá trị: 50% tuition fee

Trung học

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Destination Australia Scholarships

Giá trị: $15,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học