Inspiring Liven Scholarship

Inspiring Liven Scholarship

Wilfrid Laurier University
Wilfrid Laurier University

Wilfrid Laurier University

Waterloo, Ontario, Canada

Đại học Wilfrid Laurier đã được biết đến với lĩnh vực học thuật xuất sắc trong hơn 105 năm. Với ba khu học xá, một trung tâm chuyên hỗ trợ việc làm và hơn 23.000 sinh viên, Laurier  được coi là một trường đại học lớn ở Canada. Ngay khi các sinh viên bước chân vào trường, họ sẽ cảm nhận được cộng đồng gần gũi như gia đình thứ hai khi xa nhà.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Wilfrid Laurier University
Tên chương trình học bổng Inspiring Liven Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $2,000 - $4,000

Học bổng khác của trường

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000

Cử nhân

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

Cử nhân

GPA 8,0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Character

Giá trị: $ 600

Trung học

Durham College Cấp học Điều kiện Durham College

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

UR Circle of Scholars

Giá trị: $20000

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Cử nhân

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Học bổng khác trên thế giới

Saxion University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherlands

The Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 18020

Thạc sĩ

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

RMIT International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Adelphi University, USA Cấp học Điều kiện Adelphi University, USA

International Scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Mitchell History Award

Giá trị: 2.000 AUD

Cử nhân

GPA 60% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Concord College, UK Cấp học Điều kiện Concord College, UK

Học bổng Trung học Concord College

Giá trị: 5 - 20% học phí

Trung học