International Achieve Scholar

International Achieve Scholar

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi là trường đại học duy nhất nước Mỹ nằm trên hòn đảo của mình, tại trung tâm của Texas Gulf Coast. Với môi trường thân thiện và cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, ngôi trường là một trong những điểm đến học tập tốt cho sinh viên quốc tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Texas A&M University - Corpus Christi
Tên chương trình học bổng International Achieve Scholar
Loại học bổng Đại học
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng $2,001 - $3,000

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp 15/11/2019-1/5/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.3/4.0
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

  • TN THPT, GPA: 3.3/4.0
  • IELTS: 6.5
  • Or TOEFL PBT: 576 or TOEFL iBT: 89

Học bổng khác của trường

Texas A&M University - Corpus Christi

International Impact Scholar

$1,000

Chi tiết

Texas A&M University - Corpus Christi

International Islander Scholar

$1,001 - $2,000

GPA 3.2/4.0

Chi tiết

Texas A&M University - Corpus Christi

President’s International Excellence Award

$3,001 - $4,000

GPA 3.5/4.0

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Drew University

Drew Scholarship

$7,000

GPA 3.25-3.499

Chi tiết

Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

$ 10,000 - $25,000

Chi tiết

Drew University

Baldwin Honors Scholarship

$2,500

Chi tiết

Drew University

Drew Scholarship in the Arts

$1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Chi tiết

Culver Stockton College

Học bổng trường Culver Stockton College

6.695 USD

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

300- 500 CAD

GPA 85%

Chi tiết

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

1.000- 5.000 CAD

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt Regional Scholarships

9% – 16% mỗi học kì

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Chi tiết

University of Gloucestershire

Automatic Scholarships

£4,000

Phải accept offer và pay first fee instalment

Chi tiết

University of Canberra

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

10% học phí

GPA 7.0

Chi tiết