International Regional Entrance Scholarship $7.500 CAD

International Regional Entrance Scholarship

Langara College
Langara College

Langara College

Vancouver, BC, Canada

Trường Cao đẳng Langara (Langara College) nằm ngay tại trung tâm thành phố nổi tiếng Vancouver, là 1 trong 3 trường cao đẳng công lập lớn nhất tại trung tâm thành phố này. Hiện trường cung cấp rất nhiều chương trình học đa dạng, từ chương trình tiếng Anh học thuật, các chương trình nghề, chương trình chuyển tiếp lên các Đại học lớn, chương trình sau đại học... phục vụ không chỉ sinh viên bản địa mà còn sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Langara College
Tên chương trình học bổng International Regional Entrance Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 7,500 CAD

Hạn nộp 31/01/2024
Điều kiện tóm tắt
GPA 8.0 trở lên
Tiếng anh 7.0 các kỹ năng từ 6.5

Điều kiện chi tiết

  • Đăng ký full time (từ 9 tín chỉ trở lên) cho các chương trình cử nhân Regular Studies
  • IELTS 7.0 (các kỹ năng phải từ 6.5 trở lên)
  • Điểm trung bình cấp 3 từ 80% trở lên
  • Personal statement: Một bài luận diễn tả lý do học sinh đăng ký nhận học bổng này và nêu rõ bất kỳ thành tích học tập hoặc những đóng góp cho cộng đồng. 

Thông tin chi tiết

Langara College cung cấp học bổng đầu vào vô cùng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế bậc học Undergraduate - Học bổng giá trị 7,500 CAD dành cho kỳ nhập học tháng tháng 9 năm 2024. 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Trung học

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

Toronto Central Academy Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

Trung học

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Chancellor’s Award

Giá trị: 5000 CAD

Cử nhân

GPA 9.0 - Tiếng Anh IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

The President’s Award

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

Alumni Loyalty Scheme 2022/23

Giá trị: Miễn 20% toàn bộ học phí

Chứng chỉ sau đại học

Wittenborg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Wittenborg University, Netherlands

Wittenborg University Funds

Giá trị: 500 - 3000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5

2 Recommendation letters

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 or £3000

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Engineering International Undergraduate Scholarship

Giá trị: $10,000

Cử nhân

GPA ATAR 94.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học