Laurier Scholar

Laurier Scholar

Wilfrid Laurier University
Wilfrid Laurier University

Wilfrid Laurier University

Waterloo, Ontario, Canada

Đại học Wilfrid Laurier đã được biết đến với lĩnh vực học thuật xuất sắc trong hơn 105 năm. Với ba khu học xá, một trung tâm chuyên hỗ trợ việc làm và hơn 23.000 sinh viên, Laurier  được coi là một trường đại học lớn ở Canada. Ngay khi các sinh viên bước chân vào trường, họ sẽ cảm nhận được cộng đồng gần gũi như gia đình thứ hai khi xa nhà.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Wilfrid Laurier University
Tên chương trình học bổng Laurier Scholar
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng up to $40,000

Hạn nộp 15/2

Điều kiện chi tiết

Sinh viên được nhận vào học mới được xin học bổng

 

Học bổng khác của trường

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Inspiring Liven Scholarship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Cử nhân

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

Cử nhân

GPA 8,0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

Cử nhân

GPA 8,0

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ

Toronto Central Academy Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

Trung học

Western University Cấp học Điều kiện Western University

Western Internaitonal scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

Saskatchewan Innovation & Opportunity Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Public Service/ NGO Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

AMC Global Logistics Relocation Bursary

Giá trị: $4.000

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: Up to $100.000

Cử nhân

GPA Dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhất - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

Transformer Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân