Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Học bổng cho khóa tiếng anh học thuật

Niagara College
Niagara College

Niagara College

St. Catharines, Ontario, Canada

Với bề dày lịch sử kéo dài 45 năm, trường cao đẳng Niagara là một trong những trường phát triển và lớn mạnh nhất trong cộng đồng giáo dục cao đẳng

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Niagara College
Tên chương trình học bổng Học bổng cho khóa tiếng anh học thuật
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 2,500

$750 - 2,500

Thông tin chi tiết

English for Academic Preparation Bursary

  • Học bổng tiếng anh EAP (4 tháng) up to $1,500
  • Học bổng tiếng anh EAP (2 tháng) up to $750
  • Yêu cầu: Sinh viên quốc tế đăng ký làm sinh viên toàn thời gian.

EAP to Postsecondary Scholarship: $2,500/kỳ

Yêu cầu: Sinh viên hoàn thành thành công cấp độ 5 của Chương trình EAP của NC sẽ nhận được học bổng $ 2,500 CAD cho học kỳ 1 khóa chính.

Học bổng khác của trường

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Global Excellence Scholarship

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

GPA 60 - 80%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

Học bổng $500

Giá trị:

Cao đẳng

GPA 7.0- 8.0

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Học bổng đầu vào (Entrance Scholarship)

Giá trị: $5,000-$20,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

DePaul University, USA Cấp học Điều kiện DePaul University, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $14,000 - $23,000

Cử nhân

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne Graduate Scholarship

Giá trị: 25-100% học phí

Thạc sĩ

Virginia International University, USA Cấp học Điều kiện Virginia International University, USA

Welcome - Regional Scholarship

Giá trị: $ 500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 2.75/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 79/550

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

TAFE NSW , Australia Cấp học Điều kiện TAFE NSW , Australia

Education Support Scholarship

Giá trị: $4.000

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học