Niagara Entrance scholarships

Niagara Entrance scholarships

Niagara College
Niagara College

Niagara College

St. Catharines, Ontario, Canada

Với bề dày lịch sử kéo dài 45 năm, trường cao đẳng Niagara là một trong những trường phát triển và lớn mạnh nhất trong cộng đồng giáo dục cao đẳng

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Niagara College
Tên chương trình học bổng Niagara Entrance scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $2,000 - 20,000 CAD

$2,000 - 20,000 CAD

Điều kiện tóm tắt
GPA 7.8+
Tiếng anh 6.0+

Thông tin chi tiết

Học bổng Dip và Post 2024 $2,000

Điều kiện GPA trên 7.8 và đủ IELTS 6.0 - 6.5

Yêu cầu nộp đơn xét học bổng

Học bổng Bachelor 2024 $2,500 - 20,000

Điều kiện IELTS 6.5

SV đạt GPA từ 80% sẽ nhận được HB $2,500/kỳ.

SV đạt GPA 70%: $1,000 CAD/ kỳ.

SV đạt GPA 60%: $500 CAD/kỳ.

Học bổng khác của trường

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Global Excellence Scholarship

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

GPA 60 - 80%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Trung học

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng đầu vào trường J.Addision

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Học bổng Vietnamese Student Bursary

Giá trị: 4,000 CAD

Trung học

GPA Trên 6.0

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

A-Level Scholarship

Giá trị: 50%

Trung học

James Madison University, USA Cấp học Điều kiện James Madison University, USA

Dingledine-Bluestone Scholarships

Giá trị: $ 12,206

Cử nhân

GPA 3.6

The University of Law, UK Cấp học Điều kiện The University of Law, UK

Law First Scholarships

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

Sport Scholarship

Giá trị: £500 up to £12,500 (1 năm)

Cử nhân , Thạc sĩ

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Scholarship for Excellence

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân

GPA ATAR 98.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học