Niagara Entrance scholarships

Niagara Entrance scholarships

Niagara College
Niagara College

Niagara College

St. Catharines, Ontario, Canada

Với bề dày lịch sử kéo dài 45 năm, trường cao đẳng Niagara là một trong những trường phát triển và lớn mạnh nhất trong cộng đồng giáo dục cao đẳng

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Niagara College
Tên chương trình học bổng Niagara Entrance scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $2,000 - 20,000 CAD

$2,000 - 20,000 CAD

Điều kiện tóm tắt
GPA 7.8+
Tiếng anh 6.0+

Thông tin chi tiết

Học bổng Dip và Post 2024 $2,000

Điều kiện GPA trên 7.8 và đủ IELTS 6.0 - 6.5

Yêu cầu nộp đơn xét học bổng

Học bổng Bachelor 2024 $2,500 - 20,000

Điều kiện IELTS 6.5

SV đạt GPA từ 80% sẽ nhận được HB $2,500/kỳ.

SV đạt GPA 70%: $1,000 CAD/ kỳ.

SV đạt GPA 60%: $500 CAD/kỳ.

Học bổng khác của trường

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Global Excellence Scholarship

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

GPA 60 - 80%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

Humber College Cấp học Điều kiện Humber College

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Giá trị: 1000-5000 CAD

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu

St. Francis Xavier University Cấp học Điều kiện St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

International Undergraduate Student Welcome Award

Giá trị: $3000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Kaplan Business School Australia, Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia, Australia

Kaplan Alumni

Giá trị: 20% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Postgraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

Sở Giáo dục Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện Sở Giáo dục Tasmania, Australia

Học bổng 25% học phí Trung học công lập Tasmania

Giá trị: 25%

Trung học

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

International Early Payment Discount

Giá trị: 400 - 1000

Cử nhân