Pathway Scholarship

Pathway Scholarship

Newcastle University
Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Trường Đại học Newcastle University được xem như một thành phố của trường Đại học lý tưởng với hơn 18.000 sinh viên và 5,000 sinh viên quốc tế du học Anh đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Sinh viên quốc tế luôn cảm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và học tập tại đây vì Newcastle là “một trong những trường Đại học thành công nhất Vương Quốc Anh“.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newcastle University
Tên chương trình học bổng Pathway Scholarship
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng £20,000

Thông tin chi tiết

1. International Foundation Joint Venture Scholarship (áp dụng cho khóa Dự bị đại học có độ dài 3 kỳ trở lên)

_Trị giá £20,000*, bao gồm:

  1. £10,000 cho năm học Foundation
  2. £10,000 cho năm học Cử nhân đầu tiên

* Dành riêng cho sinh viên Việt Nam

_Trị giá £10,000, bao gồm:

  1. £5,000 cho năm học Foundation
  2. £5,000 cho năm học Cử nhân đầu tiên

2. Regional Scholarship (áp dụng cho khóa pathway có độ dài 3 kỳ trở lên)

_Trị giá up to £4,000

Học bổng khác của trường

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Pre-Master’s

Giá trị: Up to £4,000

Dự bị thạc sĩ

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000

Dự bị đại học

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Giá trị: £4000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

London Business School Luxury and Retail Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

International Excellence Scholarship

Giá trị: up to £5,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate Global Scholarship

Giá trị: £2,000 - £6,000

Chứng chỉ sau đại học

Full Time MBA Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Illinois State University, USA Cấp học Điều kiện Illinois State University, USA

Học bổng Pathway Progression 2

Giá trị: $5,000

Dự bị đại học

GPA 3.5

University of Regina, Canada Cấp học Điều kiện University of Regina, Canada

Học giả xuất sắc

Giá trị: 74,000

Cử nhân

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

DePaul University, USA Cấp học Điều kiện DePaul University, USA

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ