Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Swansea University
Swansea University

Swansea University

Swansea, Wales, UK

Trường Đại học Swansea University (tiếng Wales: Prifysgol Abertawe) là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Swansea, Wales, Vương quốc Anh. Swansea University được công nhận là Trường đại học năm 1920, là trường đại học nhánh thứ tư của Đại học Wales và năm 1948 trở thành trường đại học đầu tiên ở Vương quốc Anh. Năm 1996, Swansea University đổi tên thành Đại học Wales Swansea sau những thay đổi về cấu trúc trong Đại học Wales. Tên trường Đại học Swansea được chính thức thông qua vào ngày 1 tháng 9 năm 2007 khi Đại học Wales được tư nhân hóa. Đây là trường đại học lớn thứ ba ở Wales về số lượng sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Swansea University
Tên chương trình học bổng Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng Up to £4,000

4000

Học bổng khác của trường

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Undergraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £6,000

Cử nhân

School of Management - Scholarship

Giá trị: Up to £3000

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

School of Management - Scholarship

Giá trị: Up to £3000

Chứng chỉ sau đại học

Kaplan International College Cấp học Điều kiện Kaplan International College

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

International Postgraduate Excellence Scholarships

Giá trị: Lên đến £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Dundee Cấp học Điều kiện University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Học bổng khác trên thế giới

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

UTS Science International Diploma to Degree Scholarship for Excellence (INSEARCH)

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Rollins College, USA Cấp học Điều kiện Rollins College, USA

Presidential Scholarships

Giá trị: $24,000/năm

Cử nhân

GPA >3.3

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Women in Information Technology Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Massachusetts Boston, USA Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston, USA

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Wasatch Academy, USA Cấp học Điều kiện Wasatch Academy, USA

Học bổng trường Wasatch Academy

Giá trị: lên đến 800 triệu

Trung học

Phỏng vấn trực tiếp