Pre-Master’s

Pre-Master’s

Newcastle University
Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Trường Đại học Newcastle University được xem như một thành phố của trường Đại học lý tưởng với hơn 18.000 sinh viên và 5,000 sinh viên quốc tế du học Anh đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Sinh viên quốc tế luôn cảm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và học tập tại đây vì Newcastle là “một trong những trường Đại học thành công nhất Vương Quốc Anh“.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newcastle University
Tên chương trình học bổng Pre-Master’s
Cấp học Dự bị thạc sĩ
Giá trị học bổng Up to £4,000

Thông tin chi tiết

_ Upon progression to Y1: Up to £4,000

  1. 60% = £2,000
  2. 70% = £3,000
  3. 80% = £4,000

Học bổng khác của trường

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000

Dự bị đại học

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

Dự bị đại học

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Giá trị: £4000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000

Dự bị đại học

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

City Star Scholarship

Giá trị: 25-30%

Chứng chỉ sau đại học

University of Bath Cấp học Điều kiện University of Bath

About the Deans Award for Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

University of South Wales Cấp học Điều kiện University of South Wales

International Office Scholarship

Giá trị: £1,500 - 2,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Lynn University, USA Cấp học Điều kiện Lynn University, USA

International Year (2 Semesters)

Giá trị: up to $7,000

Đại học quốc tế năm 1

The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia

College of International Newcastle Scholarship

Giá trị: Upto AU$17,575

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Tây Úc - University of Western Australia (UWA), Australia Cấp học Điều kiện Tây Úc - University of Western Australia (UWA), Australia

UWA International Student Award 2023 - Vietnam

Giá trị: Up to $20,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Delft University of Technology, Netherland Cấp học Điều kiện Delft University of Technology, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: €5000

Thạc sĩ

GPA 7.5

University of Amsterdam, Netherland Cấp học Điều kiện University of Amsterdam, Netherland

Holland Scholarship (HS) - University of Amsterdam

Giá trị: €5000

Cử nhân