President’s International Excellence Award

President’s International Excellence Award

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi là trường đại học duy nhất nước Mỹ nằm trên hòn đảo của mình, tại trung tâm của Texas Gulf Coast và là thành viên trực thuộc Texas A&M System danh tiếng. Với môi trường thân thiện và cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, ngôi trường là một trong những điểm đến học tập tốt cho sinh viên quốc tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Texas A&M University - Corpus Christi
Tên chương trình học bổng President’s International Excellence Award
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $3,001 - $4,000

Hạn nộp 15/11/2019-1/5/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.5/4.0

Điều kiện chi tiết

  • TN THPT, GPA: 3.5/4.0
  • IELTS: 7.0
  • Or TOEFL PBT: 590 or TOEFL iBT:94

Học bổng khác của trường

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $4,000

Cử nhân

GPA minimum GPA of 3.0

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $1,500

Đại học quốc tế năm 1

International Impact Scholar

Giá trị: $1,000

Cử nhân

International Islander Scholar

Giá trị: $1,001 - $2,000

Cử nhân

GPA 3.2/4.0

International Achieve Scholar

Giá trị: $2,001 - $3,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

American University Cấp học Điều kiện American University

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Grier School Cấp học Điều kiện Grier School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 30.745 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Orono High School Cấp học Điều kiện Orono High School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

Keele International excellence scholarship ( UG)

Giá trị: 2,500 Bảng ( giảm học phí )

Cử nhân , Thạc sĩ

Đã có offer, không dành cho sv tham gia khóa Foundation

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Postgraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học