Role Model Award

Role Model Award

Northern College
Trường cấp học bổng Northern College
Tên chương trình học bổng Role Model Award
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $ 500

Số lượng 15

Điều kiện chi tiết

Nhằm tôn vinh những sinh viên quốc tế đã thể hiện những phẩm chất quan trọng của một hình mẫu.

Học bổng khác của trường

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

International Excellence Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp tích cực cho chương trình học .

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Toronto Academy of EMC Cấp học Điều kiện Toronto Academy of EMC

Học bổng vàng EMC

Giá trị:

Trung học

GPA > 80% - Tiếng Anh IELTS >= 5.5

St. Francis Xavier University Cấp học Điều kiện St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics South East Asia Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

University Excellent Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

ICMS - International College of Management, Australia Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management, Australia

2023 Postgraduate Innovation Scholarship

Giá trị: Up to 15,200 AUD

Thạc sĩ

GPA GPA 7.5 - Tiếng Anh IELTS 7.0

Norwich University of the Arts, UK Cấp học Điều kiện Norwich University of the Arts, UK

Vice Chancellor’s Global Awards (Undergraduate & Postgraduate)

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học