Role Model Award

Role Model Award

Northern College
Trường cấp học bổng Northern College
Tên chương trình học bổng Role Model Award
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $ 500

Số lượng 15

Điều kiện chi tiết

Nhằm tôn vinh những sinh viên quốc tế đã thể hiện những phẩm chất quan trọng của một hình mẫu.

Học bổng khác của trường

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

International Excellence Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp tích cực cho chương trình học .

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

Fanshawe College Cấp học Điều kiện Fanshawe College

Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Giá trị: $CAD 2,000

GPA 8.0+ - Tiếng Anh IELTS 7.0

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

Trung học

Langara College Cấp học Điều kiện Langara College

International Regional Entrance Scholarship $7.500 CAD

Giá trị: 7,500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 7.0 các kỹ năng từ 6.5

Royal Crown Academic School Cấp học Điều kiện Royal Crown Academic School

ROYAL CROWN ACADEMIC HIGH SCHOOL

Giá trị: Lên tới 30%

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Archbishop Riordan High School , USA Cấp học Điều kiện Archbishop Riordan High School , USA

Học bổng Archbishop Riordan High School

Giá trị: $ 33000

Trung học

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: GBP 28,000

Cử nhân

Rollins College, USA Cấp học Điều kiện Rollins College, USA

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Guaranteed Internship

Giá trị: AU$2.300

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Queensland University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology, Australia

Process engineering masters by research scholarships

Giá trị: up to $15,000

Thạc sĩ

GPA 5.0/7

Bằng cử nhân