School of Management - Scholarship

School of Management - Scholarship

Swansea University
Swansea University

Swansea University

Swansea, Wales, UK

Trường Đại học Swansea University (tiếng Wales: Prifysgol Abertawe) là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Swansea, Wales, Vương quốc Anh. Swansea University được công nhận là Trường đại học năm 1920, là trường đại học nhánh thứ tư của Đại học Wales và năm 1948 trở thành trường đại học đầu tiên ở Vương quốc Anh. Năm 1996, Swansea University đổi tên thành Đại học Wales Swansea sau những thay đổi về cấu trúc trong Đại học Wales. Tên trường Đại học Swansea được chính thức thông qua vào ngày 1 tháng 9 năm 2007 khi Đại học Wales được tư nhân hóa. Đây là trường đại học lớn thứ ba ở Wales về số lượng sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Swansea University
Tên chương trình học bổng School of Management - Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng Up to £3000

3000

Điều kiện chi tiết

Học bổng khoa dành cho sinh viên theo học nhóm ngành Quản trị
 

Học bổng khác của trường

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Undergraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £6,000

Cử nhân

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Undergraduate Scholarship

Giá trị: £ 2.000 mỗi năm

Cử nhân

Sinh viên đăng ký học Full-time

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,200 ​

Cử nhân

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Humanitarian scholarship

Giá trị: Up to £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Có conditional hoặc unconditional offer kì 2020/2021

University of Lincoln Cấp học Điều kiện University of Lincoln

Centre of Excellence Scholarship

Giá trị: 2.000 Bảng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

CATS College Cấp học Điều kiện CATS College

Oxbridge Scholarship - Học bổng 100% full tuition fee và living cost

Giá trị: 100%

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 12.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

University of Fraser Valley., Canada Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley., Canada

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân