Sơ đồ hệ thống giáo dục Hà Lan

Sơ đồ hệ thống giáo dục Hà Lan

Hệ thống giáo dục đại học bậc cao ở Hà Lan được có 3 cấp độ văn bằng: bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Có 2 loại
chương trình được cung cấp: Chương trình Đại học định hướng nghiên cứu được cung cấp bởi
các trường Đại học nghiên cứu, và các Chương trình Giáo dục đại học chuyên nghiệp cung cấp
các trường Đại học khoa học ứng dụng.

He thong giao duc tai Ha lan 1He thong giao duc tai Ha Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *