South East Asia Bursary

Niagara South East Asia Bursary

Niagara College
Niagara College

Niagara College

St. Catharines, Ontario, Canada

Với bề dày lịch sử kéo dài 45 năm, trường cao đẳng Niagara là một trong những trường phát triển và lớn mạnh nhất trong cộng đồng giáo dục cao đẳng

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Niagara College
Tên chương trình học bổng Niagara South East Asia Bursary
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $1,000

$1,000

Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học
Tiếng anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Điều kiện chi tiết

Học bổng $1,000

Yêu cầu: Sinh viên quốc tế là cư dân của khu vực Đông Nam Á và đã được nhận vào chương trình sau trung học tại Niagara College cho năm học sắp tới.

Học bổng khác của trường

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Global Excellence Scholarship

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

GPA 60 - 80%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit +SAT based scholarship

Giá trị: 65% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 - 4.0 + SAT > 1280 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

ACT: 27+

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Communication

Giá trị: $ 600

Trung học

University of Manitoba Cấp học Điều kiện University of Manitoba

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $2,000

Cử nhân

GPA 9.0

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Curriculum Award

Giá trị: $1.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

Học bổng khác trên thế giới

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Undergradute Tution fee Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

The Lincoln Global Leaders Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Arts & Social Sciences UG International High Achievers Award UGCA1582

Giá trị: 10.000 AUD

Cử nhân

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ