Honours Bachelor Scholarship

Honours Bachelor Scholarship

Niagara College
Niagara College

Niagara College

St. Catharines, Ontario, Canada

Với bề dày lịch sử kéo dài 45 năm, trường cao đẳng Niagara là một trong những trường phát triển và lớn mạnh nhất trong cộng đồng giáo dục cao đẳng

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Niagara College
Tên chương trình học bổng Honours Bachelor Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $2,500

$2,500

Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học
Tiếng anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Điều kiện chi tiết

Honours Bachelor Scholarship $2,500

Yêu cầu: Sinh viên quốc tế là cư dân của khu vực Đông Nam Á và đã được nhận vào chương trình Cử nhân Danh dự tại Niagara College cho năm học sắp tới.

Nộp form đăng ký

Học bổng khác của trường

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Global Excellence Scholarship

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

GPA 60 - 80%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $15,000/năm

Cử nhân

GPA 90+

Sault College Cấp học Điều kiện Sault College

Sault College Scholarship

Giá trị: CAD 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

GPA 8,0

Học bổng khác trên thế giới

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

2020 ECC Pathway Scholarship

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Auckland, Australia Cấp học Điều kiện The University of Auckland, Australia

Progression Scholarship

Giá trị: NZ$5.000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: 25%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

University of Leeds, UK Cấp học Điều kiện University of Leeds, UK

Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

Illinois State University, USA Cấp học Điều kiện Illinois State University, USA

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 20,000

Cử nhân

GPA 3.0