The School of Management’s Developing Futures Scholarship

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Swansea University
Swansea University

Swansea University

Swansea, Wales, UK

Trường Đại học Swansea University (tiếng Wales: Prifysgol Abertawe) là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Swansea, Wales, Vương quốc Anh. Swansea University được công nhận là Trường đại học năm 1920, là trường đại học nhánh thứ tư của Đại học Wales và năm 1948 trở thành trường đại học đầu tiên ở Vương quốc Anh. Năm 1996, Swansea University đổi tên thành Đại học Wales Swansea sau những thay đổi về cấu trúc trong Đại học Wales. Tên trường Đại học Swansea được chính thức thông qua vào ngày 1 tháng 9 năm 2007 khi Đại học Wales được tư nhân hóa. Đây là trường đại học lớn thứ ba ở Wales về số lượng sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Swansea University
Tên chương trình học bổng The School of Management’s Developing Futures Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £2,000

£2,000

Học bổng khác của trường

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Undergraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £6,000

Cử nhân

School of Management - Scholarship

Giá trị: Up to £3000

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Early Payment Discount

Giá trị: £ 1.000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Undergraduate Global Excellence Scholarship - College of Medicine & Health

Giá trị: £3000 học phí cho năm đầu

Cử nhân

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Sports Scholarships

Giá trị: £500

Cử nhân

University of Bristol Cấp học Điều kiện University of Bristol

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Diversity Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

GPA Only Scholarship

Giá trị: $32,000

Cử nhân

GPA 3.3+/4.0

Washington Academy, USA Cấp học Điều kiện Washington Academy, USA

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18500 / năm

Trung học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

South West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarship

Giá trị: 80% phí chỗ ở

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Public Service/ NGO Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ