University of Hull Women in STEM

University of Hull Women in STEM

The University of Hull
The University of Hull

The University of Hull

Hull, England, UK

Trường đại học University of Hull là trường đại học công lập của Vương Quốc Anh được thành lập từ năm 1928 nhưng chính thức trở thành trường Đại học vào năm 1954. Trường được xây dựng tại Hull, phía đông Yorshire với hai campus chính là Hull và Scarborough. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Hull
Tên chương trình học bổng University of Hull Women in STEM
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng 50%

Chuyên ngành

Học bổng dành cho các bạn nữ học khối ngành STEM 

Hạn nộp 31/5/2022

Học bổng khác của trường

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

Học bổng tự động kỳ 9/2022

Giá trị: £5,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Học bổng UG

Giá trị: Các ngành liên quan Art, Edu, Humanity lên đến 50%

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Post Graduate

Giá trị: Học bổng 10,000 cho thạc sĩ

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Glasgow Caledonian University Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University

Postgraduate Ambassador Studentship

Giá trị: Lên đến £15,000

Thạc sĩ

Loyalty Scholarship for International Students

Giá trị: Lên đến £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Excellence

Giá trị: 4000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Dành cho sinh viên học tại campus Cambridge và Chelmsford

Brockenhurst College Cấp học Điều kiện Brockenhurst College

Country specific scholarships

Giá trị: 10 - 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 5.0 trở lên

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

Creative and performing arts scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Nipissing University, Canada Cấp học Điều kiện Nipissing University, Canada

President’s Scholarship of Nipissing University

Giá trị: $3000/năm

Cử nhân

GPA trên 90%

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

Giá trị: $ 2,000

Thạc sĩ

GPA 3,60

Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân , Thạc sĩ

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân