Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Fanshawe College
Fanshawe College

Fanshawe College

London CA, Ontario, Canada

Fanshawe College là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất Canada với trên 200 chương trình học. Trường vừa tổ chức thành công lễ kỷ niệm đánh dấu chặng đường 50 năm trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong năm 2017. Hiện nay, trường có khoảng 184.000 sinh viên tốt nghiệp đã và đang tạo nên sự khác biệt trong các cộng đồng trên toàn thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Fanshawe College
Tên chương trình học bổng Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân
Giá trị học bổng $CAD 2,000

Số lượng 10

3 suất học bổng cho tháng 1: 2000 x 3 5 suất học bổng cho tháng 9: 2000 x 5 2 suất học bổng cho tháng 5: 2000 x 2

Điều kiện tóm tắt
GPA 8.0+
Tiếng anh IELTS 7.0

Điều kiện chi tiết

- Học sinh phải có Study Permit đăng kí khóa diploma/advance diploma/degree
 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Character

Giá trị: $ 600

Trung học

St. George Academy Toronto High School Cấp học Điều kiện St. George Academy Toronto High School

Entrance Scholarship

Giá trị: CAD 3.000 - 8.000

Trung học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Curriculum Award

Giá trị: $1.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

William Academy Cấp học Điều kiện William Academy

Học bổng đầu vào trường William Academy

Giá trị: 2.000 - 10.000 CAD

Trung học

GPA 8.6 - Tiếng Anh 6.5

1 bài essay và phỏng vấn 1 vòng cho bài học

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Học bổng khác trên thế giới

University of Hertfordshire, UK Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire, UK

20% Alumni Scholarships

Giá trị: 20% học phí

Thạc sĩ

Học bổng dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Cử nhân tại trường, muốn đăng kí lên Thạc sĩ

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU Excellence Scholarship Program

Giá trị: 5.000 USD giảm học phí cho 12 tháng học đầu tiên,

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Solent University, UK Cấp học Điều kiện Solent University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ