Hội thảo du học sắp diễn ra

Quốc gia

Kiểu sự kiện

Gặp gỡ Trường

Hội thảo mini chia sẻ thông tin trường Selkirk College

Hà Nội

Thứ 6 Ngày 18/10/2019

Nam Phong phỏng vấn trực tiếp đại diện tuyển sinh trường Selkirk College về thông tin mới nhất trường Selkirk College nói riêng và bậc học Cao đẳng - Đại học ở Canada nói chung.

Gặp gỡ Trường

Phỏng vấn trực tiếp đại diện trường Red River College - Trường Cao đẳng nghiên cứu top 10 Canada

Hà Nội

Thứ 5 Ngày 24/10/2019

Du học Nam Phong cùng đại diện trường Red River College tổ chức một buổi chia sẻ thông tin mới nhất về trường và các thông tin du học Cao đẳng - Đại học tại tỉnh bang Manitoba.