Du học New Zealand

Du học New Zealand

Hot Trend

Học bổng Xem thêm Học bổng

Gift Voucher

Gift Voucher

$200

Tất cả các cấp học

Progression Scholarship

Progression Scholarship

5,000 NZD

Học bổng năm nhất đại học, dành cho học sinh xuất sắc hoàn tất khóa Foundation

Foundation Program

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000; 7.500