Học bổng Xem thêm Học bổng

International Scholarship for Foundation Student

International Scholarship for Foundation Student

50% học phí

Sinh viên Foundation có cơ hội dành được học bổng 50% khi lên năm nhất Đại học, và 2 năm tiếp theo sẽ được học bổng 30% học phí

Ngành hot

Du học Anh – Ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực (HRM)- Ngành học then chốt cho sự thành công của mọi tổ chức

Du học Anh – Ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực (HRM)- Ngành học then chốt cho sự thành công của mọi tổ chức

Thế giới đã trải qua nhiều thay đổi về văn hóa, xã hội và kinh tế dựa trên sự thống trị ngày càng phát triển của các công nghệ kỹ thuật số hay còn gọi...

Du học ngành Quản trị kinh doanh tại Anh

Du học ngành Quản trị kinh doanh tại Anh

Học Quản trị kinh doanh tại Anh tóm tắt