Tìm hiểu học bổng du học Đức của DAAD

DU HỌC ĐỨC

Tìm hiểu học bổng du học Đức của DAAD

08/03/2016 3535 Lượt xem
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD – German Academic Exchange Service) là cơ quan đại diện cho các Trường Đại học Đức nhằm hỗ trợ quan hệ hợp tác Quốc tế của các trường Đại học Đức với các nước thông qua Chương trình Trao đổi Sinh viên, Trao đổi Cán bộ Khoa học và thông qua các Chương trình Hỗ trợ Các dự án và Chương trình Học bổng.

DAAD có một mạng lưới Văn phòng Đại diện, các giảng viên, các tổ chức cựu sinh viên rộng khắp thế giới và xây dựng các trung tâm thông tin và tư vấn tại chỗ. Đây cũng là cơ quan thực hiện việc kết nối của Chính sách Văn hóa Đối ngoại, Chính sách Đại học, Nghiên cứu Khoa học và Chương trình Hợp tác Phát triển Đại học của chính phủ nước Cộng hòa liên bang Đức.

Địa chỉ quan trọng nhất để tìm kiếm các hỗ trợ và tư vấn về việc học tập, nghiên cứu tại Đức cũng như về mặt tài chính là Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD). DAAD là tổ chức hỗ trợ trao đổi sinh viên và các nhà khoa học quốc tế lớn nhất thế giới. Năm 2013, DAAD đã hỗ trợ trên 50.000 sinh viên quốc tế, nghiên cứu sinh và giảng viên. Tổ chức này đưa ra rất nhiều chương trình hỗ trợ đúng mục đích và phù hợp cho từng sinh viên nước ngoài muốn cư trú tại Đức.

DAAD có chương trình học bổng dành cho nghiên cứu sinh, học bổng nghiên cứu với thời gian ngắn hơn, học bổng năm, học bổng học kỳ và học bổng ngắn hạn dựa trên các tiêu chí lựa chọn và trọng tâm riêng.

Tim hieu hoc bong du hoc Duc cua DAAD - 1

Học bổng hàng năm 

  • Học bổng Nghiên cứu dành cho các Cán bộ Khoa học trẻ nước ngoài, có đề tài Nghiên cứu hoặc đề tài Nghiên cứu chuyên sâu, muốn thực hiện tại một Trường Đại học hoặc một Viện Nghiên cứu của Đức.
  • Học bổng Sau Đại học
  • Học bổng Nghiên cứu dành cho Ngành y dành tài trợ cho việc Đào tạo tiếp tục chuyên sâu thuộc Ngành Y (không Đào tạo Bác sĩ chuyên khoa)
  • Học bổng của chương trình Hợp tác hướng dẫn Nghiên cứu sinh dành cho cán bộ đã tốt nghiệp Cao học, đang làm việc tại các Trường Đại học ở Việt nam, đã đăng ký làm nghiên cứu sinh.
  • Học bổng Cao học dành cho các nước đang phát triển dành cho Các Chuyên gia và Cán bộ lãnh đạo đã có bằng Đại học và nhiều năm công tác. Các ứng cử viên có thể là các Chuyên gia hoặc Cán bộ các Bộ, Ban ngành, Sở, Cơ quan Nhà nước, Phòng Công nghiệp/Phòng Thương mại, các Công ty, Xí nghiệp và của các Chương trình phát triển Quốc tế tại Việt Nam.

Tim hieu hoc bong du hoc Duc cua DAAD - 2

Học bổng đặc biệt 

  • Học bổng DAAD dành cho Thạc sĩ nghiên cứu tại đại học Đức
  • Học bổng DLR – DAAD dành cho nghiên cứu trong lĩnh vực vũ trụ, hàng không, năng lượng và nghiên cứu giao thông
  • Học bổng Leibniz – DAAD 
  • Học bổng Cao học “Chính sách công” và “Quản lý hiệu quả” dành cho Thạc sĩ nghiên cứu
  • Học bổng dành cho Thạc sĩ nghiên cứu tại Thái – Đức

Tim hieu hoc bong du hoc Duc cua DAAD - 3

Học bổng liên kết với Việt Nam 

Nếu Bạn tham gia Chương trình Hợp tác giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MoET), khi sang Học tập và Nghiên cứu tại Đức theo Đề án “Đào tạo Cán bộ Khoa học, Kỹ thuật tại các Cơ sở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước”, thì ngoài các quyền lợi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bạn sẽ được hỗ trợ học bổng liên kết. 

Nguồn: DAAD

NHM