Trường Cao đẳng Community College of Philadelphia

Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Loại trường: Public

Năm thành lập: 1965

Tổng số sinh viên: 27.729

Địa chỉ: 1700 Spring Garden Street, Philadelphia, PA 19130 (Map)

Website: https://www.ccp.edu/

Highlight

Giới thiệu về trường

Hình thức ăn ở

Kỳ nhập học

Tháng 8

Học phí và chi phí học tập

(Mang tính chất tham khảo, mời bạn liên hệ để được cấp nhật thông tin mới nhất)

Học phí: 14.364 USD

Total các chi phí + học phí: 27,384$ (12 tín chỉ / học kỳ) trong đó gồm:
Học phí: 14,364$
BH y tế: 1300$
Books: 1200$
Room + board: 9770$
Chi phí khác: 750$

Brochure của trường

map

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Thành phố #1 tiểu bang với 1.6 triệu dân

Xem chi tiết

Các trường có thể bạn quan tâm

Citrus College

Citrus College

Glendora, California, USA

Public

8.300 USD

Union County College

Union County College

Cranford, New Jersey, USA

Public

15.000 USD

Community Colleges of Spokane

Community Colleges of Spokane

Spokane, Washington, USA

Public

14.000 USD

Shoreline Community College

Shoreline Community College

Shoreline, Washington, USA

Public

9.516 USD Chi phí năm học 2019-2020