Học bổng du học Mỹ

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Wasatch Academy

Học bổng trường Wasatch Academy

High School lên đến 800 triệu

Phỏng vấn trực tiếp

University of Hartford

Học bổng trường University of Hartford

Foundation Bachelor Lên đến 23.000 USD

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

Master $ 5,000

Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

Bachelor $ 5,000

Elmhurst University (Elmhurst College)

Merit Scholarships

Bachelor $ 8,000 - $ 17,000

Học bổng này được gia hạn hàng năm trong các năm học (có điều kiện duy trì).

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Discovery Award

Bachelor $ 1,000 - $ 5,000

Học bổng này được gia hạn hàng năm trong suốt 4 năm học (có điều kiện duy trì).

GPA 5.0 trở lên

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Chairman’s Award

Bachelor $ 20,000

Được gia hạn suốt 4 năm với điều kiện duy trì

Niagara College

Global Excellence Scholarship

Bachelor $ 20,000

Sinh viên nhận được tối đa $ 2,500/kỳ

GPA 60 - 80%

The Quarry Lane School - International Academy

Học bổng đầu vào

High School 12.6000 USD đến 21.250USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Whittier Christian School

Học bổng đầu vào

High School 4.000USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Orono High School

Học bổng đầu vào

High School 8.000USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Montverde Academy

Học bổng đầu vào

High School 8.918USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Rancho Solano Preparatory School

Học bổng đầu vào

High School 15.200USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Maine Central Institute (MCI)

Học bổng đầu vào

High School 21.375 USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Foxcroft Academy

Học bổng đầu vào

High School 21.750 USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Burr and Burton Academy

Học bổng đầu vào

High School 18.544USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

John Bapst Memorial High School

Học bổng đầu vào

High School 19.899USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Grier School

Học bổng đầu vào

High School 30.745 USD

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Virginia International University

Welcome - Regional Scholarship

Bachelor Master $ 500

Chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 2.75/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 79/550

Virginia International University

Face of Regional Scholarship

Bachelor Master 50% học phí

chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 3.5/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 85/575