Học bổng du học Mỹ

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Aviation Institute of Maintenance

International Student Scholarship - AIM

Bachelor $2,500

Dean College

Merit Scholarships

Diploma Bachelor $5,000 - $15,000

Northeastern University

Merit Scholarships

Bachelor $10,000 - $28,000

$10,000 - $28,000 cho năm đầu và $5,000 - $14,000 cho những năm tiếp theo

University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Bachelor $4,000 -$8,000

GPA 3.4+

University of Massachusetts Boston

Dean’s Scholarship

Bachelor $10,000 - $14,000

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24

University of Massachusetts Boston

Chancellor’s Scholarship

Bachelor $15,000 - $25,000

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Foundation International Year One $4,000 - $8,000

University of Massachusetts Lowell

Out-of-State & International Scholarships

Bachelor $ 10,000 - $20,000

GPA 3.0-3.2

American University

Academic +Talent Program

Bachelor $18,000

Học bổng rất cạnh tranh

American University

Academic +Talent Program

Bachelor $ 10,000

Học bổng rất cạnh tranh

Auburn University

Academic +Talent Program

Bachelor $12,000

American University

Freshment Merit Aid Basics

Bachelor $8,000 - $22,000

American University

Academic +Talent Program

Bachelor $15,000

Học bổng rất cạnh tranh

Adelphi University

International Scholarship

Bachelor $25,000

Học bổng có thể gia hạn

Adelphi University

Academic +Talent Program

Bachelor $15,000

Chương trình học bổng này rất cạnh tranh

Trinity Byrnes Collegiate School

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

High School 4.225 USD

Trinity Byrnes Collegiate School

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

High School 9.500 USD

Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

High School 18.000 USD

Học bổng cho kỳ nhập học mùa thu 2020

Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Lake Ridge Academy

High School 8.850 USD

Học bổng cho kỳ nhập học mùa xuân 2020

Drew University

Drew Scholarship

Bachelor $7,000

GPA 3.25-3.499