Học bổng du học Mỹ

Học bổng du học Mỹ bậc Trung học

Trung học nội trú Conwell Egan Cấp học Điều kiện Trung học nội trú Conwell Egan

Conwell Egan Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Archbishop Riordan High School Cấp học Điều kiện Archbishop Riordan High School

Học bổng Archbishop Riordan High School

Giá trị: $ 33000

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Học bổng du học Mỹ bậc Đại học - Cao Đẳng

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Học bổng Pathway Progression 2

Giá trị: $5,000

GPA 3.5

Young America International Scholarship

Giá trị: $5,000

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

NJIT Scholarship

Giá trị: $10,000 - $25,000

GPA 3.0+

1270+ SAT hoặc 26+ ACT

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Học bổng du học Mỹ bậc Thạc sỹ và sau Đại học

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

GPA 3.5