Học bổng du học Mỹ

Học bổng du học Mỹ bậc Trung học

Westtown School Cấp học Điều kiện Westtown School

Merit Scholarships

Giá trị: $2,500 to $15,000

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

St Andrews School Cấp học Điều kiện St Andrews School

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Blair Academy Cấp học Điều kiện Blair Academy

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% tuition fee

Tiếng Anh 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Lawrence School Cấp học Điều kiện Lawrence School

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% giá trị học phí

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Học bổng du học Mỹ bậc Đại học - Cao Đẳng

Simmons University Cấp học Điều kiện Simmons University

First - year scholarship

Giá trị: 50% (up to £27,000)

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 ielts

Letter of recommendation, Interview, SOP

University of Arizona Cấp học Điều kiện University of Arizona

Học bổng Global Wildcat Award

Giá trị: $5,500 - $22,000

GPA 3.24 - 4.00

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Broad Street Finish Line Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 5.000

YouAreWelcomeHere Campaign and Scholarship

Giá trị: $20,000

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Học bổng du học Mỹ bậc Thạc sỹ và sau Đại học

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

GPA 3.5