các Trường Trung học Mỹ (644)

Cardigan Mountain School

Cardigan Mountain School

New Hampshire, USA

Private | Boarding | Boys

79.400 USD đã bao gồm cả phí boarding

Perkiomen School

Perkiomen School

Pennsburg, Pennsylvania, USA

Private | Boarding

72.500 USD

Kents Hill School

Kents Hill School

Private | Boarding | Coed

68.000 USD đã bao gồm cả phí boarding

Oregon Episcopal School

Oregon Episcopal School

Portland (OR), Oregon, USA

Private | Boarding | Coed

71.000 USD đã bao gồm cả phí boarding

Chatham Hall School

Chatham Hall School

Private | Boarding | Girls

61.000 USD đã bao gồm cả phí boarding

Westtown School

Westtown School

Chester, Pennsylvania, USA

Private | Boarding | Coed

66.000 USD Phí apply $50

St Andrews School

St Andrews School

Dover (DE), Delaware, USA

Private | Boarding | Coed

64.150 USD

Blair Academy

Blair Academy

Jersey City, New Jersey, USA

Private | Boarding | Coed

70.200 USD bao gồm tuition, room và board

Lawrence School

Lawrence School

Private | Dayschool | Coed

29.834 USD

Blue Ridge School

Blue Ridge School

Washington, Washington D.C., USA

Private | Boarding | Boys

59.000 USD

Sandy Spring Friends School

Sandy Spring Friends School

Private | Boarding | Coed

68.000 USD Học phí thay đổi theo cấp lớp và phân ngành

Trung học nội trú Conwell Egan

Trung học nội trú Conwell Egan

Private | Boarding | Coed

48.600 USD Học phí trên đã bao gồm phí nộp đơn ứng tuyển, dịch vụ bảo hiểm, học phí, ăn ở ký túc xá, ESL, phí hoạt động hàng tháng và tour thăm trường Đại học hàng tháng,…

Algoma Christian School

Algoma Christian School

Private

18.000 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở

Marshall School

Marshall School

Duluth, Minnesota , USA

Private | Boarding | Coed

30.250 USD Đã bao gồm chi phí boarding, học phí sau học bổng

Gibault Catholic High School

Gibault Catholic High School

Waterloo IL, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Bishop Heelan Catholic High School

Bishop Heelan Catholic High School

Sioux City, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Valley Lutheran High School

Valley Lutheran High School

Phoenix, Arizona, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

The Village School

The Village School

Houston, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

69.500 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở, cập nhật năm 2022