các Trường Trung học Mỹ (632)

Gibault Catholic High School

Gibault Catholic High School

Waterloo IL, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Marshall School

Marshall School

Duluth, Minnesota , USA

Private | Boarding | Coed

27.980 USD Đã bao gồm chi phí boarding, học phí sau học bổng

Bishop Heelan Catholic High School

Bishop Heelan Catholic High School

Sioux City, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Valley Lutheran High School

Valley Lutheran High School

Phoenix, Arizona, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Lake Mary Preparatory School

Lake Mary Preparatory School

Lake Mary, Florida, USA

Private | Boarding | Coed

29.000 USD Sau Học bổng. Đã bao gồm chi phí Boarding

Nativity BVM High School

Nativity BVM High School

Pottsville, Pennsylvania, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay (HP năm học 2020-2021)

Winchendon School

Winchendon School

Winchendon, Massachusetts , USA

Private | Boarding | Coed

65.725 USD

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

San Antonio, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.750 USD

John Bapst Memorial High School

John Bapst Memorial High School

Bangor, Maine, USA

Private | Boarding | Coed

45.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Dallas Lutheran School

Dallas Lutheran School

Dallas, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

42.050 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Northstar Christian Academy

Northstar Christian Academy

Rochester, New York, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

23.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Saint Paul Lutheran High School

Saint Paul Lutheran High School

Concordia, Missouri, USA

Private | Boarding | Coed

29.500 USD bao gồm phí boarding

The King’s Academy

The King’s Academy

West Palm Beach, Florida, USA

Private | Boarding | Coed

58.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Grace Christian Academy

Grace Christian Academy

Houston, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

38.000 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Ben Lippen School

Ben Lippen School

Columbia, South Carolina, USA

Private | Boarding | Coed

43.250 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Concordia High School

Concordia High School

Austin, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

43.180 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay. Sau Scholarship còn 38.000

The Village School

The Village School

Houston, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

60.750 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở nội trú 1 năm