các Trường Trung học Mỹ (678)

Nauset Regional High School

Nauset Regional High School

North Eastham, Massachusetts , USA

Public | Dayschool | Coed

37.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Wiscosin Lutheran High School

Wiscosin Lutheran High School

Milwaukee, Wisconsin, USA

Private | Boarding | Coed

36.250 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Holy Name Junior Senior High School

Holy Name Junior Senior High School

Worcester, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Coed

27.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Notre Dame Jr./Sr. High School

Notre Dame Jr./Sr. High School

Utica, New York, USA

Private | Dayschool | Coed

29.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

The King’s Academy

The King’s Academy

West Palm Beach, Florida, USA

Private | Boarding | Coed

57.000 USD đã bao gồm chi phí Boarding

Balboa City School

Balboa City School

Escondido, California, USA

Private | Dayschool | Coed

10.000 USD đã bao gồm chi phí homestay

Convenant Christian Academy

Convenant Christian Academy

Colleyville, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

48.820 USD Đã gồm chi phí Homestay

 Marion Country School District

Marion Country School District

Ocala, Florida, USA

Public | Coed

27.450 USD

Xavier College Prep High School

Xavier College Prep High School

Palm Desert, California, USA

Private | Dayschool | Coed

37.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Grace Christian Academy

Grace Christian Academy

Houston, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

38.000 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Dallas Lutheran School

Dallas Lutheran School

Dallas, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

42.050 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

21.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Nativity BVM High School

Nativity BVM High School

Pottsville, Pennsylvania, USA

Private | Dayschool | Coed

18.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Concordia High School

Concordia High School

Austin, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

43.180 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay. Sau Scholarship còn 38.000

The Village School

The Village School

Houston, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

60.750 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở nội trú 1 năm

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

San Antonio, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.640 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

Northstar Christian Academy

Northstar Christian Academy

Rochester, New York, USA

Private | Dayschool | Coed

18.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Marine Military Academy

Marine Military Academy

Harlingen, Texas, USA

Private | Boarding | Boys

43.350 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm