các Trường Trung học Mỹ (632)

Lincoln Academy

Lincoln Academy

Newcastle (ME), Maine, USA

Private | Boarding | Coed

51.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Marquette High School

Marquette High School

Michigan city, Indiana, USA

Private | Dayschool | Coed

27.250 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Portland Christian High School

Portland Christian High School

Private | Dayschool | Coed

32.500 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Trinity Catholic High School

Trinity Catholic High School

Hutchinson, Kansas, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Bao gồm chi phí homestay (HP 2020-2021)

Maine School of Science & Mathematics

Maine School of Science & Mathematics

Limestone, Maine, USA

Private | Boarding | Coed

39.810 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)

Urbandale High School

Urbandale High School

Urbandale, Iowa, USA

Public | Dayschool | Coed

21.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Scottsburg High School

Scottsburg High School

Scottsburg, Indiana, USA

Public | Dayschool | Coed

20.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Santa Barbara Unified School District

Santa Barbara Unified School District

Santa Barbara, California, USA

Public | Dayschool | Coed

33.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Cardinal Mooney Catholic High School

Cardinal Mooney Catholic High School

Sarasota, Florida, USA

Private | Dayschool | Coed

43.900 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Notre Dame de la Baie

Notre Dame de la Baie

Green Bay, Wisconsin, USA

Private | Dayschool | Coed

29.750 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Provo School District

Provo School District

Provo, Utah, USA

Public | Dayschool | Coed

21.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Davis School District

Davis School District

Bountiful, Utah, USA

Public | Dayschool | Coed

20.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

South Sanpete School District - Gunnison Valley High School

South Sanpete School District - Gunnison Valley High School

Gunnison, Utah, USA

Public | Dayschool | Coed

20.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

The Academy of Holy Cross

The Academy of Holy Cross

Kensington, Maryland, USA

Private | Dayschool | Girls

61.990 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Marianapolis Preparatory School

Marianapolis Preparatory School

Thompson, Connecticut, USA

Private | Boarding | Coed

55.141 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Maui Preparatory Academy

Maui Preparatory Academy

Napili, Hawaii, USA

Private | Boarding | Coed

52.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Dunn School

Dunn School

Los Olivos, California, USA

Private | Boarding | Coed

61.000 USD

St Croix Lutheran Academy

St Croix Lutheran Academy

St. Paul, Minnesota , USA

Private | Boarding | Coed

36.200 USD Bao gồm phí ăn ở, đưa đón sân bay, sách vở và hoạt động