các Trường Trung học Mỹ (11)

Steamboat Mountain School

Steamboat Mountain School

Steamboat Springs, Colorado, USA

Private | Boarding | Coed

48.800 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Faith Christian Academy

Faith Christian Academy

Arvada, Colorado, USA

Private | Dayschool | Coed

28.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Belleview Christian School

Belleview Christian School

Westminster, Colorado, USA

Private | Boarding | Coed

33.000 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở nội trú 1 năm

Accelerated Schools

Accelerated Schools

Denver, Colorado, USA

Private | Dayschool

44.000 USD

St. Vrain Valley School District

St. Vrain Valley School District

Longmont, Colorado, USA

Public | Dayschool | Coed

23.500 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Jefferson County School District

Jefferson County School District

Golden, Colorado, USA

Public | Dayschool | Coed

23.250 USD

Douglas County School District

Douglas County School District

Castle Rock, Colorado, USA

Public | Dayschool | Coed

25.500 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Denver Public Schools

Denver Public Schools

Denver, Colorado, USA

Public | Dayschool | Coed

23.000 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Boulder Valley School District

Boulder Valley School District

Boulder, Colorado, USA

Public | Dayschool | Coed

27.250 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

The Colorado Springs School

The Colorado Springs School

Colorado Springs, Colorado, USA

Private | Dayschool

45.950 USD

Colorado Springs Christian School

Colorado Springs Christian School

Colorado Springs, Colorado, USA

Private | Dayschool

44.700 USD