các Trường Trung học Mỹ (7)

Bishop Heelan Catholic High School

Bishop Heelan Catholic High School

Sioux City, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

23.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Urbandale High School

Urbandale High School

Urbandale, Iowa, USA

Public | Dayschool | Coed

21.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Holy Trinity Catholic School - Davenport Diocese

Holy Trinity Catholic School - Davenport Diocese

Fort Madison, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

24.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay 

Beckman Catholic High School

Beckman Catholic High School

Dyersville, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

23.450 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Maharishi School

Maharishi School

Fairfield, Iowa, USA

Private | Boarding | Coed

44.000 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)

Rivermont Collegiate

Rivermont Collegiate

Davenport, Iowa, USA

Private | Boarding | Coed

27.000 USD Sau học bổng. Đã gồm chi phí Boarding