các Trường Trung học Mỹ (4)

Evangel Christian Academy

Evangel Christian Academy

Shreveport, Louisiana, USA

Private | Dayschool | Coed

25.450 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

St. Martin's Episcopal High School

St. Martin's Episcopal High School

New Orleans, Louisiana, USA

Private | Dayschool | Coed

52.790 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Metairie Park Country Day School

Metairie Park Country Day School

New Orleans, Louisiana, USA

Private | Dayschool | Coed

49.335 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Academy of the Sacred Heart

Academy of the Sacred Heart

Grand Coteau, Louisiana, USA

Private | Boarding | Girls

56.578 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm