các Trường Trung học Mỹ (17)

Seattle Lutheran High School

Seattle Lutheran High School

Seattle, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

45.710 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Gonzaga Preparatory School

Gonzaga Preparatory School

Spokane, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

44.164 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Forest Ridge School of the Sacred Heart

Forest Ridge School of the Sacred Heart

Bellevue, Washington, USA

Private | Boarding | Girls

60.500 USD Đã bao gồm chi phí boarding

Walla Walla Catholic Schools-Desales High School

Walla Walla Catholic Schools-Desales High School

Walla Walla, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

36.625 USD Đã bao gồm chi phí homestay 

Charles Wright Academy

Charles Wright Academy

Tacoma, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

53.247 USD Đã bao gồm chi phí homestay 

Northwest Academy

Northwest Academy

Lacey, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

32.500 USD

Covenant High School

Covenant High School

Tacoma, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

36.000 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Seattle Public Schools

Seattle Public Schools

Seattle, Washington, USA

Public | Dayschool | Coed

29.750 USD

Saint George's School

Saint George's School

Spokane, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

44.450 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Archbishop Murphy High School

Archbishop Murphy High School

Everett WA, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

48.965 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Bellarmine Preparatory School

Bellarmine Preparatory School

Tacoma, Washington, USA

Private | Dayschool | Coed

48.614 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Wilson High School

Wilson High School

Tacoma, Washington, USA

Public | Dayschool | Coed

23.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Stadium High School

Stadium High School

Tacoma, Washington, USA

Public | Dayschool | Coed

23.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Mount Tahoma High School

Mount Tahoma High School

Tacoma, Washington, USA

Public | Dayschool | Coed

23.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Lincoln High School

Lincoln High School

Tacoma, Washington, USA

Public | Dayschool | Coed

23.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Foss High School

Foss High School

Tacoma, Washington, USA

Public | Dayschool | Coed

23.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Tacoma Public Schools

Tacoma Public Schools

Tacoma, Washington, USA

Public | Dayschool | Coed

25.450 USD Đã bao gồm chi phí homestay